Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019.

Vytlačenú a podpísanú ju prineste na zápis dieťaťa, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. apríla - 30. apríla 2018 v čase od 13.00 h do 16.00 h každý pracovný deň v budove ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací email.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: