• PODPORÍTE NÁS zo svojich daní?
     • PODPORÍTE NÁS zo svojich daní?

     • Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany sa na Vás obracia s prosbou o poukázanie 2% (3%) zaplatenej dane. Finančné prostriedky získané od Vás naša škola využije na skvalitnenie podmienok vyučovacieho procesu, na súťaže a aktivity žiakov. Ďakujeme! Tlačivo na vyplnenie: Vyhlásenie o 2% RZ za rok 2017

    • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY žiakov 9. ročníka
     • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY žiakov 9. ročníka

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany oznamuje, že nariaďuje písomné riaditeľské previerky pre žiakov 9. ročníka v termíne február - marec 2018. Presný rozpis nájdete tu: Riaditeľské previerky 9. ročník - 2017/2018

    • KARNEVAL
     • KARNEVAL

     • V karnevalovom duchu sme sa rozlúčili s prvým polrokom! V stredu 31. januára 2018 sa v telocvični školy zišli masky rôznych tvárí a kostýmov. Karneval, ktorý zorganizoval školský klub detí so svojimi pani vychovávateľkami, bol plný úsmevov, radosti, tancov i súťaží. Na záver programu boli slávnostne vyhlásení princ a princezná karnevalu (z detí materskej školy) a kráľ a kráľovná karnevalu (zo žiakov ZŠ). Fotografie z karnevalu od V. Smažákovej z IX. A nájdete tu: Karneval - 31.01.2018

    • Martin sa stal Všetkovedkom školy
     • Martin sa stal Všetkovedkom školy

     • VŠETKOVEDKO dáva deťom v celoslovenskej vedomostnej súťaži jedinečnú šancu ukázať, čo všetko vedia o svete a popritom sa v hravej a súťažnej atmosfére naučia niečo nové. V rámci celého Slovenska sa do súťaže zapojilo 20 470 detí - 6 991 druhákov, 5 997 tretiakov, 4 998 štvrtákov a 2 484 piatakov a medzi nimi bolo aj 14 žiakov z našej školy. Tí, čo sa zaradili medzi 30% najúspešnejších, získali  diplom s titulom VŠETKOVEDKO a VŠETKOVEDKO ŠKOLY a ostatní diplom VŠETKOVEDKOV UČEŇ. Titul VŠETKOVEDKO a VŠETKOVEDKO ŠKOLY získal: Martin MUCHA zo IV. A triedy, umiestnil sa v svojej kategórii na 48. mieste v rámci Slovenska. Blahoželáme! FOTO: Všetkovedko - vyhodnotenie súťaže  A kto sa stal Všedkovedkovým učňom?

      Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali:

      Michal ŠTEFKOVIČ IV. A, Jakub ZÁVADSKÝ IV. A, Samuel CHURÝ IV. B, Maximilián JAKUBIČKA IV. B, David HERDA IV. B, Filip GERHÁT III. B, Július KOSCELNÍK III. B, Alexandra FALÁTOVÁ III. B, Nikol CIESLAROVÁ III. B, Kristína HRDÁ II. A, Sára KLAČANSKÁ II. A, Natália KOŠÍKOVÁ II. A a Liana CHMELANOVÁ II. A tr.

    • Ako bolo na lyžiarskom výcviku
     • Ako bolo na lyžiarskom výcviku

     • Nedeľa 21. januára bola vytúženým dňom pre 14 žiakov 7. až 9. ročníka. V poobedňajších hodinách pod dohľadom pedagógov Mgr. Zuzany Jenisovej, Mgr. Petra Janušku a pani zdravotníčky sme sa pripojili do autobusu ku súputníkom zo ZŠ s MŠ Radošina a nabrali smer lyžiarske stredisko ParkSnow Donovaly. Čakalo nás nádherné zasnežené prostredie, ktoré sme ihneď využili na prechádzku po okolí.  Lyžiarske schopnosti sme od pondelňajšieho ráno pilovali na svahu Záhradište, ktorý na druhý deň všetci lyžiari zdolali. Streda a štvrtok boli pre väčšinu účastníkov už radosťou z doposiaľ nepoznaného pocitu z lyžovania. Tí najzdatnejší pokorili i svah – Nová Hoľa. Doplnené nezabudnuteľnými zážitkami zo spoločenských aktivít, výnimočnej stravy a ubytovania, nových kamarátstiev, môžeme lyžiarsky výcvik zhodnotiť na výbornú. FOTO:  Lyžiarsky výcvik Donovaly (Mgr. Peter JANUŠKA, vedúci LV) Pozrite si videozostrih od ôsmačky Emmy Gašparíkovej:    

    • POVEDZME ÁNO čistej pitnej vode
     • POVEDZME ÁNO čistej pitnej vode

     • POVEDZME ÁNO ČISTEJ PITNEJ VODE je názov celoslovenskej kampane, v ktorej sme sa aj my pokúsili urobiť niečo pre naše zdravie! V našej škole sme za Deň pitnej vody  vyhlásili 29. január (pondelok). Najskôr sme sa dozvedeli v rozhlasovej relácii, aká dôležitá je voda v každom kúte sveta. Počas tohto dňa sa naši žiaci zapojili  do prezentačných aktivít súvisiacich s touto kampaňou - prezeranie náučných filmov, vyhotovenie štatistiky o pitnom režime dospelých aj žiakov, prednášky s odborníkom. Staršie žiačky v spolupráci s vedúcou školskej jedálne spropagovali akciu v triedach ponúkaním čistej pitnej vody. Žiaci, ktorí sa stravujú v jedálni, dostali v tento deň k jedlu ako nápoj pramenitú vodu. Viac informácii o projekte sa dozviete na stránke: http://ovode.webnode.sk/povedzme-ano-cistej-vode/ FOTO z akcie (Viktória Smažáková, IX. A): POVEDZME ÁNO ČISTEJ PITNEJ VODE (PaedDr. Jarmila Heldiová, koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie)

    • HARMONOGRAM prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka
     • HARMONOGRAM prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka

     • Podrobný harmonogram prijímacieho konania na stredné školy je zverejnený v sekcii Výchovná poradkyňa pod názvom: HARMONOGRAM

    • INFORMAČNÉ POPOLUDNIE pre rodičov
     • INFORMAČNÉ POPOLUDNIE pre rodičov

     •  

      Vo štvrtok 18. januára 2018 v čase od 16.00 h do 17.00 h sa uskutočnilo informačné popoludnie pre rodičov o prospechu a správaní žiakov. 

    • Prezentácia vianočných tradícií
     • Prezentácia vianočných tradícií

     • Piatok 22.12.2017 bol výnimočným dňom nielen preto, že to bol posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami, ale najmä preto, že žiaci 5. - 9. ročníka si pripravili prezentovanie tradičných vianočných slovenských zvykov. Prehliadka krásne naaranžovaných vianočných stolov bola pútačom pre oči hodnotiteľov - žiaci I. stupňa dávali svoj hlas najkrajšej prezentácii spomedzi šiestich tried starších žiakov. Takto super to vyzeralo: Prehliadka vianočných tradícií - 22.12.2017 A kto sa stal víťazom hlasovania? 1. miesto - VIII. A, 2. miesto - IX. A a 3. miesto - V.A trieda. Avšak víťazmi boli všetky triedy II. stupňa, lebo pripravili pre všetkých nás krásne a zaujímavé pohľady na Vianoce.

    • Vianočný program
     • Vianočný program

     • Vo štvrtok 21. decembra 2017 sa stretli rodičia, starí rodičia, žiaci i učitelia našej školy na slávnostnom vianočnom programe. Básne o Vianociach, piesne, scénky, tančeky vyčarili tú pravú predvianočnú atmosféru. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o tento zážitok pričinili: naši šikovní žiaci, naše usilovné pani učiteľky, naši milí rodičia a starí rodičia, všetci tí, ktorí ste si našli čas a ocenili ste predvianočné snaženie našich najmenších. Pozrite si atmosféru vianočného predstavenia: VIANOČNÝ PROGRAM  (Foto: Barbora Fialová, IX. A tr.)

    • Naše "školské" medovníčky
     • Naše "školské" medovníčky

     • Vo štvrtok 14. decembra 2017 sme si v škole spravili miniVianoce. Školská kuchynka rozvoniavala medovníčkami, ktoré upiekli i vyzdobili šikovné ruky našich žiakov a ich mamičiek. Obľúbená školská akcia sa aj tento rok stretla s pozitívnym ohlasom všetkých, ktorí strávili príjemné a voňavé popoludnie. Podujatie pripravili Mgr. Zuzana Sigetová a Mgr. Natália Gyepesová. Pozrite sa sami, ako sa medovníkovalo:  Pečenie medovníkov - 14.12.2017

    • ZVÍŤAZILI SME v hláskovaní anglických slov
     • ZVÍŤAZILI SME v hláskovaní anglických slov

     • Dňa 11.12.2017 sa žiaci z triedy V. A tr. zúčastnili súťaže v hláskovaní anglických slov "Spelling Bee - Spelujúca včielka", kde súťažili spolu s ďalšími tromi základnými školami. Svojimi vedomosťami po piatich kolách zaslúžene získali 1. miesto, za čo im srdečne gratulujeme.  Súťažili: Emma BELICOVÁ, Natália JOKALOVÁ, Samuel KORENČÍK, Simona KROŠLÁKOVÁ a Emma VAŠÍČKOVÁ. Do súťaže žiakov pripravovala Mgr. Katarína ŠPANKOVÁ. Foto: Súťaž v ANJ Speeling Bee

    • Vianočná zbierka UNICEF 2017
     • Vianočná zbierka UNICEF 2017

     • Naša škola je v tomto roku zapojená do projektu Škola priateľská k deťom. Snažíme sa, aby sa u nás naši žiaci cítili dobre, no nie všetky deti majú možnosť vyrastať v priateľskom a zdravom prostredí. Preto sme sa rozhodli zapojiť do Vianočnej zbierky UNICEF 2017. Je to zbierka vytvorená na účel ochrany ľudských práv, zdravia, vzdelania, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, obhajoby práv znevýhodnených fyzických osôb a podpory práce s deťmi. Vyzbierali sme 85 eur. ĎAKUJEME všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do tejto zbierky a pomohli ste podporiť ľudí, ktorí si nevedia pomôcť sami. FOTO: Vianočná zbierka UNICEF (Mgr. Kristína Grácová, koordinátorka projektu Škola priateľská deťom; foto Viktória Smažáková, IX. A) 

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • Naši žiaci 1. - 4. ročníka sa zúčastnili v dňoch 11. - 15. decembra 2017 na plaveckom výcviku, ktorý viedli tréneri - zamestnanci Plavárne Topoľčany. Od prvých nesmelých okamihov vo vode sa v piatok všetci lúčili v plavárni s diplomom plavca v rukách: Plavecký výcvik

    • MIKULÁŠ v škole
     • MIKULÁŠ v škole

     • 6. december je už tradične výnimočným dňom pre žiakov našej školy. Prichádza k nám totiž Mikuláš aj so svojou družinou. Tento rok sa ukázali žiaci I. stupňa i škôlkari, akí sú šikovní a že si darčeky od Mikuláša zaslúžia. Nazrite do galérie: MIKULÁŠ v škole.

    • Svetový deň boja proti AIDS
     • Svetový deň boja proti AIDS

     • 1. december je  Svetovým dňom boja proti AIDS. V tento deň sa na vyjadrenie podpory a spolupatričnosti s celosvetovou kampaňou rozdávajú červené stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom boja proti tejto smrteľnej chorobe. Aj naša škola sa zapojila do celosvetovej kampane. V piatok 1. decembra 2017 sme si pripli červené stužky a tak sme symbolicky vyjadrili svoju podporu s bojom proti tejto ťažkej chorobe.V tento deň sa naša škola doslova obliekla do červenej, pretože mnohí prišli v oblečení červenej farby. Všetkým, ktorí sa zapojili do kampane, ďakujeme. (Mgr. Marianna Habajová, koordinátorka prevencie) 

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • 30. novembra 2017 sa v našej škole uskutočnila súťaž Všetkovedko. Veľkého súboja najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa v školskom roku 2017/2018 zúčastnilo 14 žiakov.
      Súťažilo sa v štyroch samostatných kategóriách: VŠETKOVEDKO 2 – druháci, VŠETKOVEDKO 3 – tretiaci, VŠETKOVEDKO 4 – štvrtáci, VŠETKOVEDKO 5 – piataci.
      Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Ak sa žiak prebojuje medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získava titul VŠETKOVEDKO. Ak sa mu to nepodarí, stane sa VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM.
      Všetci súťažiaci si môžu vyhodnotenie svojich odpovedí podrobne skontrolovať už 21. decembra 2017 na stránke
      vsetkovedko.sk. Súťažiaci potrebujú poznať kód, pod ktorým súťažili. Majú ho nalepený vo svojich žiackych knižkách. Všetkým žiakom zapojeným do súťaže držíme palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. 
      (Mgr. Janka Mokranová, koordinátorka súťaže)

    • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - 3. miesto v okrese
     • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - 3. miesto v okrese

     • Výborný výsledok dosiahli naši ôsmaci v okresnom kole Technickej olympiády, ktoré sa konalo 30.11.2017 v priestoroch SOŠ drevárskej v Topoľčanoch. Jakub ADAMEC a Samuel REČNÝ z VIII. A tr. svojimi vedomosťami, ale najmä zručnosťami presvedčili odbornú porotu, že si bronzové miesto v okrese Topoľčany právom zaslúžia. Srdečne blahoželáme a poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Emílii Gogovej, ktorá žiakov do súťaže pripravovala.

    • OLYMPIÁDA zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo
     • OLYMPIÁDA zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo

     • V stredu 29. novembra 2017 sme privítali v našej škole účastníkov okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Túto súťaž dlhoročne spoluorganizujeme s Obvodným úradom v Nitre. Na OSJL sa zúčastnilo 17 najlepších žiakov okresu Topoľčany, ktorí si zmerali svoje "sily" - vedomosti a zručnosti - v oblasti písomného testu zo SJL, transformácie textu a v ústnom prejave. Našu školu reprezentovala Barbora FIALOVÁ, žiačka IX. A tr., ktorá sa umiestnila na peknom 5. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou okresného kola OSJL. Do súťaže pripravovala PaedDr. Eva Dzurková. Srdečne Barborke blahoželáme!

    • TOPVEDAM 2017
     • TOPVEDAM 2017

     • Už po deviatykrát sme privítali na pôde našej školy súťažné družstvá žiakov materských a základných škôl, ktoré sa prezentovali v súťaži vedátorov-amatérov pod názvom TOPVEDAM 2017. Súťaž každoročne spoluorganizujeme s Mestom Topoľčany - MsÚ Topoľčany. Tento rok bojovalo o víťazstvo 33 družstiev nielen z topoľčianskych škôl, ale aj zo škôl okresu Topoľčany. V kategóriách chémia - fyzika, biológia - geografia, matematika - informatika a história - spoločenské vedy sa predstavili súťažné príspevky na vysokej úrovni. Krásny úspech - 2. miesto - získali svojou prácou Odkiaľ k nám prichádzajú potraviny naši žiaci zo IV. A triedy pod vedením p. učiteľky Mgr. Emílie ČUHÁKOVEJ - Michal ŠTEFKOVIČ, Martin MUCHA a Aneta KLOSTERMANOVÁ. Srdečne blahoželáme! Ďakujeme za prezentáciu svojich prác aj žiačkam a žiakom: Stelle Hanovej (III. A), Filipovi Gerhátovi (III. B), Davidovi Herdovi, Samuelovi Churému, Liliane Kováčovej (všetci zo IV. B), Emme Gašparíkovej, Veronike Kasanovej, Diane Katrákovej, Andrei Krátkej, Sofii Svítekovej, Kataríne Lenčešovej (VIII. A), Emme Belicovej, Simonej Krošlákovej, Emme Vašíčkovej (V. A), Zuzane Matejovičovej, Adriane Križanovej (VI. A). Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré do sútaže TOPVEDAM pripravovali: Mgr. Natálii Gyepesovej, Mgr. Marianne Habajovej, Mgr. Janke Mokranovej, Mgr. Lucii Šípekovej a Mgr. Kristíne Grácovej. FOTO: TOPVEDAM 2017 - 23.11.2017