• Krúžky

  • V školskom roku 2017/2018 pracuje v našej škole 10 záujmových útvarov.

 • Novinky

   • 1. december - SVETOVÝ DEŇ boja proti AIDS
    • 1. december - SVETOVÝ DEŇ boja proti AIDS

     Ľudia na celom svete si pripomínajú nebezpečenstvo prenosu tohto nevyliečiteľného vírusového ochorenia a zoznamujú sa s možnosťami prevencie. V tento deň sa na vyjadrenie podpory a spolupatričnosti s celosvetovou kampaňou rozdávajú červené stužky ako symbol boja proti tejto smrteľnej chorobe. Aj naša škola sa pripája k celosvetovej kampani, ktorá sa každoročne koná od roku 1988. 3.decembra sme si pripli červené stužky a tak symbolicky sme vyjadrili svoju podporu s bojom proti tejto ťažkej chorobe. Pre žiakov 6.,7. a 8.ročníka mala pani učiteľka Mgr. Štefanová pripravené zaujímavé prednášky na tému AIDS a HIV. V tento deň sa naša škola doslova obliekla do červenej, pretože mnohí prišli v oblečení červenej farby. Z I.stupňa bolo najviac žiakov v červenom v III.A triede, na II.stupni v IX.A. Všetkým, ktorí sa zapojili do kampane, ďakujeme. (Mgr. Marianna Habajová - koordinátorka drogovej

   • Pomôžme štvornohým kamarátom
    • Pomôžme štvornohým kamarátom

     Milé žiačky, milí žiaci, vyhlasujeme v našej škole ZBIERKU PRE OZ TOPOĽČIANSKE PACKY (Karanténna stanica TOPOĽČANY) od 26. 11. 2018 do 30. 11. 2018. V útulkoch každoročne končia stovky opustených zvierat. Pomôžme prežiť zimu týmto zvieratkám čo najlepšie a pripravme im pekné Vianoce. Každý z vás môže prispieť nejakou drobnosťou (nepotrebná deka, hračka, plachta, vôdzka, obojok, dezinfekčný prostriedok, starší uterák alebo krmivo značky Brit, psíky tiež obľubujú piškóty). Pridaj sa k nám a urob aj ty dobrý skutok. Veci noste p. uč. Mgr. A. Štefanovej. Ďakujeme.

   • Európsky týždeň boja proti drogám
    • Európsky týždeň boja proti drogám

     Tretí novembrový týždeň sa v našej škole uskutočnili akcie venované Európskemu týždňu boja proti drogám. V utorok 20. 11. 2018 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili na vedomostnom kvíze „Čo vieš o škodlivosti drog?“ Súťažiaci vo dvojiciach odpovedali na otázky týkajúce sa základných vedomostí o drogách. Z deviatich súťažných dvojíc boli najšikovnejšie dievčatá z IX.A Veronika Kasanová a Emma Gašparíková, ktoré zvíťazili druhý rok po sebe. Na druhom mieste skončili chlapci z VIII.A Martin Jambor a Roman Vrábel a na treťom mieste sa umiestnili Patrícia Zelísková a Adriána Čulagová z VIII.A.

   • TESTOVANIE 5-2018
    • TESTOVANIE 5-2018

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2018/2019 zrealizoval celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Testovanie 5-2018 sa uskutočnilo v stredu 21. novembra 2018 papierovou formou. Testovania sa zúčastnili všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovaní boli z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Viac informácií a špecifikácie testov nájdete na stránke NÚCEM-u (http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5).

   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - streda 21.11.2018
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - streda 21.11.2018

     Riaditeľka ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany oznamuje, že dňa 21. novembra 2018 (streda) udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka a pre žiakov 6. - 9. ročníka z organizačných dôvodov - TESTOVANIE 5-2018. Žiaci 5. ročníka sa zúčastnia na celoštátnom testovaní žiakov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Podrobnejšie informácie o testovaní sú zverejnené na tomto webe.

   • KOMPARO 9-2018
    • KOMPARO 9-2018

     Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili na testovaní KOMPARO 9-2018 dňa 15. novembra 2018 (1. - 3. vyuč. hodina). Administrátorom Kompara 9 - testov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra - bola Mgr. Zuzana Jenisová.