• LETNÉ PRÁZDNINY - 2.7.2018 - 31.8.2018
    • Letný tábor - 9.7. - 13.7.2018
    • LETNÝ TÁBOR - aj cez prázdniny je v našej škole veselo
     • LETNÝ TÁBOR - aj cez prázdniny je v našej škole veselo

      V dňoch od 9. do 13. júla 2018 sa v našej škole konal Letný denný tábor. Zúčastnilo sa ho 30 detí z I. stupňa. Celý týždeň sa deti venovali rôznorodým aktivitám, ktoré rozvíjali ich kreativitu, fyzickú zdatnosť a schopnosť spolupracovať v tímoch. Deti boli rozdelené do troch skupín, do Modrého, Červeného a Žltého tímu. Spoločne sa venovali tvorbe vlajky, špeciálneho názvu a sloganu pre svoj tím. Z veľkého množstva aktivít ich veľmi zaujala tvorba a hra Živého pexesa a tiež tvorba prezentácií o zvieratkách, kde museli oprášiť svoje vedomosti z angličtiny. Zo športových aktivít deti najviac zaujala hra tzv. Kameň, kde súťažili vždy dve družstvá proti sebe. Za každú aktivitu boli najúspešnejšie deti a družstvá odmeňované peknými cenami, ktoré ich veľmi potešili a motivovali do ďalších súťažných kôl. V posledný deň tábora si deti vzájomne podpisovali tričká, aby nikdy nezabudli na svojich ka

    • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka
     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka

      V piatok 29. júna 2018 sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Stretli sme sa v átriu školy, aby sme sa rozlúčili pred letnými prázdninami a odišli s vysvedčením v ruke prežiť dlhočakávané letné dni voľna. Na slávnostný záver školského roka prišiel medzi nás aj vzácny hosť - primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž, ktorý zaželal žiakom, pedagógom i rodičom veľa oddychu. Príhovor pani riaditeľky PaedDr. Sone Kytnárovej obsahoval aj poďakovanie všetkým učiteľom školy, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí pomohli našej škole byť úspešní. Súčasťou stretnutia bolo aj vyhodnotenie najlepších žiakov školy - víťazov predmetových olympiád, športových i umeleckých súťaží. FOTO: Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 - 29.06.2018 Čakajú nás dva mesiace prázdnin, tak nech sú veselé a pohodové!

    • OPEKAČKA
     • OPEKAČKA

      Pokračujeme v tradícii - deň pred vysvedčením sa stretávame na opekačke v škole. Tento rok sme opäť zažili pekné a nezabudnuteľné chvíle a rozlúčili sme sa so školským rokom zábavnými súťažami a posedením pri ohnisku. Vďaka pani učiteľkám Mgr. Zuzane Jenisovej, Mgr. Zuzane Sigetovej a pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Januškovi mohli naši žiaci z 5. - 9. ročníka prežiť výnimočný večer v škole. FOTO: Opekačka v škole - 28.06.2018

    • VEDOMOSTNÝ OSTROV na našej základnej škole
     • VEDOMOSTNÝ OSTROV na našej základnej škole

      Základná škola s materskou školou Gogoľova 2143/7, Topoľčany ako jediná škola v okrese Topoľčany získala novú interaktívnu vzdelávaciu pomôcku Vedomostný ostrov, tento projekt bol podporený v rámci unikátneho projektu Nadácie Volkswagen Slovakia. Na našu školu bol ostrov nainštalovaný v januári, aby mohli od začiatku druhého polroka spestrovať prestávky a vyučovacie hodiny. Súčasne v každom kraji prebiehali školenia pre učiteľov, ako Vedomostné ostrovy čo najlepšie využiť a zapojiť do vyučovania. Základná škola okrem samotného Vedomostného ostrova bezplatne získala na dva roky aj pripojenie na internet, licenciu na výučbový prezentačný systém MozaBOOK pre interaktívnu tabuľu a do tretice multilicenciu pre učiteľov fyziky od Jozefa Beňušku odporúčanú aj Ministerstvom školstva.

    • PRVÁCI na Kostríne
     • PRVÁCI na Kostríne

      Dňa 27.6.2018 sa naši skvelí prváčikovia z I.A a I. B triedy vydali na výlet na Kostrín. Počasie nám vyšlo, v okolí Kostrínu sme si zasúťažili. Zaujali nás kone aj lúčne koníky. V lese sme vytvorili inciály naších tried. Potom sme si pochutili na dobrôtkach, čo nám maminky nachystali.. Žiaci prežili krásny slnečný deň plný zážitkov. Niektorých čerstvý vzduch tak unavil, že v autobuse aj zaspali. FOTO: Výlet prvákov na Kostrín - 27.06.2018 (Triedne učiteľky PaedDr. Jarmila Heldiová a Mgr. Lenka Habajová)

    • PIATACI na návšteve v kasárňach
     • PIATACI na návšteve v kasárňach

      Dňa 21. júna 2018 sa triedy V. A a V. B zúčastnili na Dni otvorených dverí v Jaselských kasárňach v Topoľčanoch. Deťom sa akcia veľmi páčila. Pozreli si ukážku výzbroje a techniky, ktorú používajú vojaci v armáde, policajti i hasiči. Mohli si pozrieť interiéry jednotlivých vojenských áut, vidieť simulovaný boj zblízka, dokonca si ho pod vedením vojenského inštruktora i vyskúšať. Zaujala ich i ukážka činnosti vojenských zdravotníkov a chemikov. Taktiež si mohli zasúťažiť v behu cez prekážkovú dráhu. Každý súťažiaci bol odmenený odznakom. Deti vyjadrili názor, že sa sem každý rok prídu pozrieť opäť, ak budú mať znovu takú možnosť. FOTO: Deň otvorených dverí Jaselské kasárne - 21.06.2018 (Mgr. Beáta Kereková)

    • MOTÝLIA ZÁHRADA v I. A triede
     • MOTÝLIA ZÁHRADA v I. A triede

      Počas prvej časti mesiaca jún sa I. A trieda učila zážitkovo. Pozorovali sme zblízka zázraky prírody. V triede sme mali Motýliu záhradu s motýľmi babôčky bodliakovej. Motýlia záhrada sa stala nezabudnuteľným zážitkom pre naše deti, priniesla jedinečnú možnosť pozorovať zblízka život motýľov. Sledovali sme neuveriteľne rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Motýle sme pozorovali, kŕmili a potom sme ich vypustili do voľnej prírody v areáli našej ZŠ. FOTO: Motýlia záhrada - I. A tr. jún 2018 (PaedDr. Jarmila Heldiová, tr. uč.)

  • Partneri

   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • LETNÝ TÁBOR 09.07. - 13.07.2018
   • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 - 29.06.2018
   • Opekačka v škole - 28.06.2018
   • Výlet prvákov na Kostrín - 27.06.2018
   • Deň otvorených dverí Jaselské kasárne - 21.06.2018
   • Motýlia záhrada - I. A tr. jún 2018
   • MDD - 01.06.2018
   • Škola v prírode Čičmany 11.06. - 15.06.2018
   • PROJEKT Škola priateľská k deťom 2017/2018
  • Jedálny lístok

   • Pondelok20. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Utorok21. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Streda22. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Štvrtok23. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Piatok24. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Sobota25. 08.
   • Zatvorené
   • Nedeľa26. 08.
   • Zatvorené
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3448471