• HARMONOGRAM - prijímacie konanie na SŠ pre šk. rok 2018/2019

    •  

     * nové *  HARMONOGRAM prijímacieho konania v šk. roku 2018/2019 * nové *

      

     Harmonogram
      k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl

     v školskom roku 2018/2019

     HARMONOGRAM - prijímacie konanie na SŠ

     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

     21.11.2018

     SŠ tal.

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 1.2.2019

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20.2.2019

     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

     do 22.2.2019

     Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28.2.2019

          

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     3.4.2019

     Zverejní kritériá na netalentové odbory.

     ,do 31.3.2019

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     do 10.4.2019

          

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     16.4.2019

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

     do 20.4.2019

        

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     13.5.2019

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     16.5.2019

     2. kolo prijímacích skúšok pre neprijatých v 1. kole.

     18.6.2019