• HARMONOGRAM - prijímacie konanie na SŠ pre šk. rok 2018/2019

    •  

     * nové *  HARMONOGRAM prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019 * nové *

      

     Harmonogram
      k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl

     pre školský rok 2018/2019

     HARMONOGRAM - prijímacie konanie na SŠ

     SŠ tal.

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 1.2.2018

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20.2.2018

     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

     do 23.2.2018

     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

     do 23.2.2018

     Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28.2.2018

          

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     21.3.2018

     Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 31.3.2018

          

      

      

     ZZ

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

      

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     20.4.2018

      

     do 10.4.2018

     Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

     do 11.4.2018

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

     do 20.4.2018

        

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     14.5.2018

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     17.5.2018

     2. kolo prijím. skúšok pre neprijatých v 1. kole.

     19.6.2018