• PROJEKT

    •    

     ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2017/2018

      

     koordinátorka projektu:

     Mgr. Kristína GRÁCOVÁ

      

      

     Škola priateľská k deťom (ŠPD) je titul, ktorý každoročne udeľuje Slovenský výbor pre UNICEF školám, ktoré splnia určité kritériá.

     Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

     Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

     • informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
     • nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
     • práva detí v školskom vzdelávacom programe,
     • zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
     • aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

      

     Škola priateľská k deťom je viac ako splnenie týchto kritérií. Škola, ktorá je otvorená novým podnetom, prostredie, ktoré je pre deti priateľské.