• LETNÉ PRÁZDNINY
     • LETNÉ PRÁZDNINY

     •  

      Všetkým želáme radostné a krásne letné prázdniny!

    • LETNÝ TÁBOR - aj cez prázdniny je v našej škole veselo
     • LETNÝ TÁBOR - aj cez prázdniny je v našej škole veselo

     • V dňoch od 9. do 13. júla 2018 sa v našej škole konal Letný denný tábor. Zúčastnilo sa ho 30 detí z I. stupňa. Celý týždeň sa deti venovali rôznorodým aktivitám, ktoré rozvíjali ich kreativitu, fyzickú zdatnosť a schopnosť spolupracovať v tímoch. Deti boli rozdelené do troch skupín, do Modrého, Červeného a Žltého tímu. Spoločne sa venovali tvorbe vlajky, špeciálneho názvu a sloganu pre svoj tím. Z veľkého množstva aktivít ich veľmi zaujala tvorba a hra Živého pexesa a tiež tvorba prezentácií o zvieratkách, kde museli oprášiť svoje vedomosti z angličtiny. Zo športových aktivít deti najviac zaujala hra tzv. Kameň, kde súťažili vždy dve družstvá proti sebe. Za každú aktivitu boli najúspešnejšie deti a družstvá odmeňované peknými cenami, ktoré ich veľmi potešili a motivovali do ďalších súťažných kôl. V posledný deň tábora si deti vzájomne podpisovali tričká, aby nikdy nezabudli na svojich kamarátov, s ktorými tu prežili krásne chvíle a výborne si zatancovali na záverečnej diskotéke spojenej s karnevalom. Predviedli sa v nádherných maskách. Deti, spoločne s pani učiteľkami Mgr. Kristínou Grácovou, Mgr. Beátou Kerekovou a Mgr. Andreou Lobovou prežili spolu 5 krásnych letných dní, na ktoré určite ani jeden z účastníkov tak skoro nezabudne...Pozrite si FOTO: LETNÝ TÁBOR 09.07. - 13.07.2018 (Mgr. Beáta Kereková)

    • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka
     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka

     • V piatok 29. júna 2018 sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Stretli sme sa v átriu školy, aby sme sa rozlúčili pred letnými prázdninami a odišli s vysvedčením v ruke prežiť dlhočakávané letné dni voľna. Na slávnostný záver školského roka prišiel medzi nás aj vzácny hosť - primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž, ktorý zaželal žiakom, pedagógom i rodičom veľa oddychu. Príhovor pani riaditeľky PaedDr. Sone Kytnárovej obsahoval aj poďakovanie všetkým učiteľom školy, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí pomohli našej škole byť úspešní. Súčasťou stretnutia bolo aj vyhodnotenie najlepších žiakov školy - víťazov predmetových olympiád, športových i umeleckých súťaží. FOTO: Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 - 29.06.2018 Čakajú nás dva mesiace prázdnin, tak nech sú veselé a pohodové!

    • OPEKAČKA
     • OPEKAČKA

     • Pokračujeme v tradícii - deň pred vysvedčením sa stretávame na opekačke v škole. Tento rok sme opäť zažili pekné a nezabudnuteľné chvíle a rozlúčili sme sa so školským rokom  zábavnými súťažami a posedením pri ohnisku. Vďaka pani učiteľkám Mgr. Zuzane Jenisovej, Mgr. Zuzane Sigetovej a pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Januškovi mohli naši žiaci z 5. - 9. ročníka prežiť výnimočný večer v škole. FOTO: Opekačka v škole - 28.06.2018

    • VEDOMOSTNÝ OSTROV na našej základnej škole
     • VEDOMOSTNÝ OSTROV na našej základnej škole

     • Základná škola s materskou školou Gogoľova 2143/7, Topoľčany ako jediná škola v okrese Topoľčany získala novú interaktívnu vzdelávaciu pomôcku Vedomostný ostrov, tento projekt bol podporený v rámci  unikátneho projektu Nadácie Volkswagen Slovakia. Na našu školu bol ostrov nainštalovaný v januári, aby mohli od začiatku druhého polroka spestrovať prestávky a vyučovacie hodiny. Súčasne v každom kraji prebiehali školenia pre učiteľov, ako Vedomostné ostrovy čo najlepšie využiť a zapojiť do vyučovania. Základná škola okrem samotného Vedomostného ostrova bezplatne získala na dva roky aj pripojenie na internet, licenciu na výučbový prezentačný systém MozaBOOK pre interaktívnu tabuľu a do tretice multilicenciu pre učiteľov fyziky od Jozefa Beňušku odporúčanú aj Ministerstvom školstva. 

      Ostrov obsahuje Interaktívne vedomosti a veselé kvízy pre žiakov aj pre učiteľov

      Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj v logu Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď vyskúšať, ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. Okrem vedomostného obsahu je dôležitou súčasťou Vedomostných ostrovov aj kariérne poradenstvo. Virtuálny kariérny poradca pomôže žiakom zorientovať sa pri výbere strednej školy.

      Vyskúšajte si ostrov aj online

      Hľadať vedomosti a nápady, ako ich využiť v praxi, otestovať sa a vypracovať si kariérny test „Vieš, čím chceš byť?“ môžete aj vy vďaka online verzii Vedomostných ostrovov, ktorú nájdete na stránke http://www.vedomostne-ostrovy.sk/. Ďalšie užitočné rady, súťaže a aktuálne informácie nájdete na FB Vedomostné ostrovy.

      PaedDr. Jarmila Heldiová, koordinátorka projektu

    • PRVÁCI na Kostríne
     • PRVÁCI na Kostríne

     • Dňa 27.6.2018 sa naši skvelí prváčikovia z I.A a I. B triedy vydali na výlet na Kostrín. Počasie nám vyšlo, v okolí Kostrínu sme si zasúťažili. Zaujali nás kone aj lúčne koníky. V lese sme vytvorili inciály naších tried. Potom sme si pochutili na dobrôtkach, čo nám maminky nachystali.. Žiaci prežili krásny slnečný deň plný zážitkov. Niektorých čerstvý vzduch tak unavil, že v autobuse aj zaspali. FOTO: Výlet prvákov na Kostrín - 27.06.2018 (Triedne učiteľky PaedDr. Jarmila Heldiová a Mgr. Lenka Habajová)

    • PIATACI na návšteve v kasárňach
     • PIATACI na návšteve v kasárňach

     • Dňa 21. júna 2018 sa triedy  V. A a V. B  zúčastnili na Dni otvorených dverí v Jaselských kasárňach v Topoľčanoch. Deťom sa akcia veľmi páčila. Pozreli si ukážku výzbroje a techniky, ktorú používajú vojaci v armáde, policajti i hasiči. Mohli si pozrieť interiéry jednotlivých vojenských áut, vidieť simulovaný boj zblízka, dokonca si ho pod vedením vojenského inštruktora i vyskúšať. Zaujala ich i ukážka činnosti vojenských zdravotníkov a chemikov. Taktiež si mohli zasúťažiť v behu cez prekážkovú dráhu. Každý súťažiaci bol odmenený odznakom. Deti vyjadrili názor, že sa sem každý rok prídu pozrieť opäť, ak budú mať znovu takú možnosť. FOTO: Deň otvorených dverí Jaselské kasárne - 21.06.2018 (Mgr. Beáta Kereková)

    • MOTÝLIA ZÁHRADA v I. A triede
     • MOTÝLIA ZÁHRADA v I. A triede

     • Počas prvej časti mesiaca jún sa I. A trieda učila zážitkovo. Pozorovali sme zblízka zázraky prírody. V triede sme mali Motýliu záhradu s motýľmi babôčky bodliakovej. Motýlia záhrada sa stala nezabudnuteľným zážitkom pre naše deti, priniesla jedinečnú možnosť pozorovať zblízka život motýľov. Sledovali sme neuveriteľne rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Motýle sme pozorovali, kŕmili a potom sme ich vypustili do voľnej prírody v areáli našej ZŠ. FOTO: Motýlia záhrada - I. A tr. jún 2018 (PaedDr. Jarmila Heldiová, tr. uč.)

    • ŠKOLA V PRÍRODE - Čičmany
     • ŠKOLA V PRÍRODE - Čičmany

     • V týždni od 11.06. do 15.06.2018 sa 39 žiakov z III.A, III.B, IV.A a IV.B  a pani učiteľky Mgr. Emília Čuháková, Mgr. Kristína Grácová a Mgr. Lucia Šípeková  zúčastnili školy v prírode v Čičmanoch. Bolo tam úžasné prostredie v obklopení hôr i krásnych domčekov. Každý deň nám úsmevy a chutné jedlo rozdávali milé pani kuchárky. Vyskúšali sme si  rôzne krúžky - tanečný krúžok, krúžok prvej pomoci, jogu, športový krúžok, krúžok šikovných rúk. Prešli sme postupne od obdobia praveku, cez Indiánov až po moderný svet a v rámci týchto období sme počas dňa súťažili. Na konci každého dňa sme mali slávnostný snem, kde sme si vyhodnotili priebeh celého dňa. Zažili sme kopec zábavy. Naše deti výborne reprezentovali našu školu nielen v správaní, ale aj ukážkovo upratanými izbami. Bolo super a veríme, že aj na budúci rok zažijeme ďalšiu vydarenú školu v prírode! Tu sú naše zážitky na fotografiách: Škola v prírode Čičmany   (Mgr. Kristína Grácová)

    • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY pre žiakov 4. ročníka
     • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY pre žiakov 4. ročníka

     • Riaditeľské previerky žiakov 4. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika sa realizovali nasledovne:

      6.6.2018 (streda) - 1. vyuč. hodina - SJL: IV. A tr. v učebni IKT III. (PaedDr. Kytnárová) a IV. B tr. v učebni HUV (PaedDr. Dzurková).

      7.6.2018 (štvrtok) - 1. vyuč. hodina - MAT: IV. A tr. v učebni HUV (PaedDr. Dzurková) a IV. B tr. v učebni IKT III. (PaedDr. Kytnárová).

    • Oslávili sme MDD
     • Oslávili sme MDD

     • V piatok 1. júna 2018 boli pripravené rôzne aktivity a súťaže pre všetkých našich žiakov. FOTO: MDD - 01.06.2018 Program osláv Medzinárodného dňa detí bol nasledovný:

      1. - 4. ročník - 1. vyuč. hodina vo svojich triedach s triednymi učiteľkami; 2. vyuč. hodina VÝCHOVNÝ KONCERT v telocvični školy (8.30 - 9.30 h), 3. - 4. vyuč. hodina zábavno-športové disciplíny. Koniec vyučovacieho dňa: 11.30 h

      5. - 9. ročník - 1. vyuč. hodina vo svojich triedach s triednymi učiteľmi; 2. vyuč. hodina celoškolské zábavné súťaže (5. - 6. ročník v IKT III., moderuje Mgr. Marianna Habajová; 7. - 9. ročník v HUV, moderuje Mgr. Zuzana Jenisová); 3. - 4. vyuč. hodina VÝCHOVNÝ KONCERT v telocvični školy (10.00 - 11.30 h); 5. vyuč. hodina VYBÍJANÁ - žiaci versus učitelia (multifunkčné ihrisko). Koniec vyučovacieho dňa: 12.25 h. Vo vybíjanej medzi učiteľmi a žiakmi VYHRALI ŽIACI!! Srdečne blahoželáme!

       

     • Naše aktivity v rámci projektu TAJNÝ ŽIVOT MESTA

     • Projekt TAJNÝ ŽIVOT MESTA sa realizuje od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožňuje spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše. Na Slovensku projekt koordinuje Živica. Do projektu je zapojených 51 slovenských škôl - a medzi nimi aj naša! Najaktívnejšie žiačky v projekte sú ôsmačky Sofia SVÍTEKOVÁ, Katarína LENČEŠOVÁ, Andrea KRÁTKA a Veronika KASANOVÁ.

      Jednou z aktivít tohto projektu bolo vytvoriť quest (hľadačku), ktorý by prostredníctvom príbehu priviedol hľadajúcich k pokladu. Nakoľko je areál našej školy obrovský, rozhodli sa dievčatá, ktoré pracujú na projekte, situovať hľadačku práve sem. Poďte sa zahrať a nájdite poklad. Spoznajte čaro rastlinnej ríše na pozemku našej školy. Aby ste poklad našli, potrebujete aplikáciu Pl@ntnet, ktorú si môžete do svojho mobilu stiahnuť na www.tajnyzivotmesta.sk a plánik hľadačky, ktorý nájdete priamo TU: Cesta za pokladom. (Mgr. Marianna Habajová, koordinátorka projektu)

       

      Tešíme sa na všetkých, ktorí sa zapojíte do hľadania pokladu! Veľa úspechov!

    • Súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe
     • Súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe

     • V piatok 18. mája 2018 sme privítali v našej škole účastníkov celomestskej súťaže, ktorú sme zorganizovali už po 9.-krát pod záštitou primátora mesta Ing. Petra BALÁŽA. Žiaci šiestich ZŠ - ôsmaci a deviataci - súťažili v tvorbe prezentácie a v následnom verejnom vystúpení na minikonferencii. Vyžrebované témy tohto ročníka boli: žiaci 8. ročníka - Príroda je mocnejšia ako človek, žiaci 9. ročníka - Slovensko nie sú len Vysoké Tatry. FOTO: Súťaž v tvorbe prezentácií Odborná porota v zložení PaedDr. Rozália BEZÁKOVÁ (odborný radca OÚ Nitra), PaedDr. Martina MAZÁŇOVÁ (vedúca odboru školstva MsÚ Topoľčany) a Dávid BUJNA (študent SPU Nitra) rozhodla o umiestnení jednotlivých prezentujúcich nasledovne:

      žiaci 8. ročníka:

      1. miesto - Ondrej LAUKO, ZŠ Ul. Hollého Topoľčany

      2. miesto - Emma GAŠPARÍKOVÁ, ZŠ s MŠ Ul. Gogoľova Topoľčany

      3. miesto - Petra ČERŇANSKÁ, ZŠ sv. Ladislava Topoľčany

      žiaci 9. ročníka:

      1. miesto - Filip GONO, ZŠ sv. Ladislava Topoľčany

      2. miesto - Emma PODOBOVÁ, ZŠ Ul. Hollého Topoľčany

      3. miesto - Barbora FIALOVÁ, ZŠ s MŠ Ul. Gogoľova Topoľčany,

      Srdečne blahoželáme našim žiačkam, ktoré svojím výkonom potvrdili, že patria medzi najlepšie!

       

    • ENGLISHSTAR - zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže
     • ENGLISHSTAR - zapojili sme sa do medzinárodnej súťaže

     • Dňa 17. mája 2018 sa na Slovensku uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku – Englishstar, ktorej sa zúčastnili i žiaci našej školy. Zapojili sa žiaci III. A, III. B, IV. A, IV. B, V. A a V. B. Súťaž prebiehala formou testov vo viacerých kategóriách. Najúspešnejší z našej školy boli nasledujúci žiaci :

      Michal Krošlák , III. A / kategória č. 2 / - 100 %

      Samuel Korenčík, V. A  / kategória č. 5 / - 93 %

      Filip Gerhát, III. B  / kategória č. 2 / - 92 %

      Úspešným žiakom srdečne gratulujeme, všetkým ostatným ďakujeme za účasť a prajeme veľa nadšenia a síl pri ďalšej práci s anglickým jazykom. FOTO: Englishstar - 17.05.2018 (Mgr. Beáta Kereková)

    • Zbierka na pomoc deťom z Ukrajiny
     • Zbierka na pomoc deťom z Ukrajiny

     • Naša škola je v tomto roku zapojená do projektu Škola priateľská k deťom. Snahou je, aby sme sa v našej škole cítili dobre, no nie všetky deti majú tú možnosť vyrastať v priateľskom a zdravom prostredí. Už po 14. rok sa zrealizovala verejná finančná zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Je to zbierka určená deťom z Ukrajiny, ktoré sú priamo ovplyvnené konfliktom, ktorý tam prebieha. U nás v škole sme tiež prispeli do zbierky - vyzbierali sme spolu 43 €. Srdečne ďakujeme všetkým vám, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí. FOTO: Zbierka UNICEF - Týždeň modrého gombíka 17.05.2018 (Mgr. Kristína Grácová, koordinátorka projektu)

    • KUCHÁRKY bez čapice
     • KUCHÁRKY bez čapice

     • V stredu 16. mája 2018 sa na ZŠ na Hollého ul. v Topoľčanoch konal 14. ročník súťaže s názvom Kuchár bez čapice. Naše žiačky Viktória SMAŽÁKOVÁ (IX. A), Veronika KASANOVÁ a Emma GAŠPARÍKOVÁ (VIII: A) sa do súťaže zapojili s nápadom "Slovenský ľudový stôl". Pripravili niekoľko druhov chutných strukovinových nátierok. Prestieranie stola doplnili ľudovými motívmi - obrus, keramika, bylinky. Po rozhodnutí poroty sa šikovné kuchárky umiestnili na veľmi peknom 2. mieste. Blahoželáme! Do súťaže pripravovala Mgr. Zuzana Sigetová. FOTO: Kuchár bez čapice - 16.05.2018

    • Na bicykli bezpečne
     • Na bicykli bezpečne

     • Dňa 16. mája 2018 sa naši žiaci 4. ročníka zúčastnili na okresnej súťaži Na bicykli bezpečne. Súťažné družstvo tvorili: Michal ŠTEFKOVIČ, Matej MILATA, Nina RABČANOVÁ a Liliana KOVÁČOVÁ. Súťažilo sa v disciplínach: test z pravidiel cestnej premávky, jazda zručnosti, technická zručnosť, zábavné úlohy a jazda podľa pravidiel cestnej premávky. V náročnej súťaži obsadili naši žiaci 6. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Do súťaže pripravovala Mgr. Emília Čuháková.

    • DEŇ MATIEK - kultúrny program
     • DEŇ MATIEK - kultúrny program

     • Deň matiek sme spoločne s mamami a starými mamami oslávili v utorok 15. mája 2018 na kultúrnom programe v telocvični školy. Svojím vystúpením potešili srdiečka svojich mamičiek i babičiek naši škôlkari a žiaci od prvého po ôsmy ročník. Nielen básne, ale i veľa krásnych piesní znelo telocvičňou, všetkých zaujali aj tanečné choreografie, spev Dominiky Kováčikovej či vystúpenie Tomáša Kertésza. Ďakujeme, mamičky, za všetko, čo pre nás robíte! FOTO z programu (V. Smažáková): DEŇ MATIEK, kultúrny program

    • SLÁVIK SLOVENSKA 2018 - okresné kolo
     • SLÁVIK SLOVENSKA 2018 - okresné kolo

     • Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018 sa uskutočnilo v našej škole vo štvrtok 10.5.2018. Privítali sme u nás najlepších spevákov slovenských ľudových piesní z celého okresu Topoľčany. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách. V prvej kategórii sme mali zastúpenie - našu školu pekne reprezentovala Dominika KOVÁČIKOVÁ z I. B triedy, ktorej hudobný sprievod zabezpečil jej otec Marek Kováčik. Ďakujeme obom za vzornú reprezentáciu našej školy! FOTO: Slávik Slovenska 2018, okresné kolo

    • Mladý záchranár CO
     • Mladý záchranár CO

     • 25. apríla 2018 sa zúčastnili naši žiaci na súťaži Mladý záchranár CO, ktorú organizuje pre základné školy nášho okresu Okresný úrad v Topoľčanoch. V súťažení o Pohár prednostky OÚ Topoľčany sa bojovalo v týchto disciplínach: streľba zo vzduchovky, pohyb a pobyt v prírode, civilná ochrana, požiarna príprava, zdravotná príprava a vedomostné testy. Naše družstvo v zložení Emma GAŠPARÍKOVÁ, Veronika KASANOVÁ, Henrich ČANIGA a Denis FARKAŠ (VIII. A tr.) obsadilo 6. miesto z 15 prihlásených družstiev okresu Topoľčany. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy v tejto náročnej súťaži. (Mgr. Zuzana Sigetová)