• RIADITEĽSKÉ PREVIERKY pre žiakov 4. ročníka
     • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY pre žiakov 4. ročníka

     • Riaditeľské previerky žiakov 4. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika sa realizovali nasledovne:

      6.6.2018 (streda) - 1. vyuč. hodina - SJL: IV. A tr. v učebni IKT III. (PaedDr. Kytnárová) a IV. B tr. v učebni HUV (PaedDr. Dzurková).

      7.6.2018 (štvrtok) - 1. vyuč. hodina - MAT: IV. A tr. v učebni HUV (PaedDr. Dzurková) a IV. B tr. v učebni IKT III. (PaedDr. Kytnárová).

    • Oslávili sme MDD
     • Oslávili sme MDD

     • V piatok 1. júna 2018 boli sú pripravené rôzne aktivity a súťaže pre všetkých našich žiakov. Program osláv Medzinárodného dňa detí bol nasledovný:

      1. - 4. ročník - 1. vyuč. hodina vo svojich triedach s triednymi učiteľkami; 2. vyuč. hodina VÝCHOVNÝ KONCERT v telocvični školy (8.30 - 9.30 h), 3. - 4. vyuč. hodina zábavno-športové disciplíny. Koniec vyučovacieho dňa: 11.30 h

      5. - 9. ročník - 1. vyuč. hodina vo svojich triedach s triednymi učiteľmi; 2. vyuč. hodina celoškolské zábavné súťaže (5. - 6. ročník v IKT III., moderuje Mgr. Marianna Habajová; 7. - 9. ročník v HUV, moderuje Mgr. Zuzana Jenisová); 3. - 4. vyuč. hodina VÝCHOVNÝ KONCERT v telocvični školy (10.00 - 11.30 h); 5. vyuč. hodina VYBÍJANÁ - žiaci versus učitelia (multifunkčné ihrisko). Koniec vyučovacieho dňa: 12.25 h. Vo vybíjanej medzi učiteľmi a žiakmi VYHRALI ŽIACI!! Srdečne blahoželáme!

       

     • Naše aktivity v rámci projektu TAJNÝ ŽIVOT MESTA

     • Projekt TAJNÝ ŽIVOT MESTA sa realizuje od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožňuje spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše. Na Slovensku projekt koordinuje Živica. Do projektu je zapojených 51 slovenských škôl - a medzi nimi aj naša! Najaktívnejšie žiačky v projekte sú ôsmačky Sofia SVÍTEKOVÁ, Katarína LENČEŠOVÁ, Andrea KRÁTKA a Veronika KASANOVÁ.

      Jednou z aktivít tohto projektu bolo vytvoriť quest (hľadačku), ktorý by prostredníctvom príbehu priviedol hľadajúcich k pokladu. Nakoľko je areál našej školy obrovský, rozhodli sa dievčatá, ktoré pracujú na projekte, situovať hľadačku práve sem. Poďte sa zahrať a nájdite poklad. Spoznajte čaro rastlinnej ríše na pozemku našej školy. Aby ste poklad našli, potrebujete aplikáciu Pl@ntnet, ktorú si môžete do svojho mobilu stiahnuť na www.tajnyzivotmesta.sk a plánik hľadačky, ktorý nájdete priamo TU: Cesta za pokladom. (Mgr. Marianna Habajová, koordinátorka projektu)

       

      Tešíme sa na všetkých, ktorí sa zapojíte do hľadania pokladu! Veľa úspechov!

    • Súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe
     • Súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe

     • V piatok 18. mája 2018 sme privítali v našej škole účastníkov celomestskej súťaže, ktorú sme zorganizovali už po 9.-krát pod záštitou primátora mesta Ing. Petra BALÁŽA. Žiaci šiestich ZŠ - ôsmaci a deviataci - súťažili v tvorbe prezentácie a v následnom verejnom vystúpení na minikonferencii. Vyžrebované témy tohto ročníka boli: žiaci 8. ročníka - Príroda je mocnejšia ako človek, žiaci 9. ročníka - Slovensko nie sú len Vysoké Tatry. FOTO: Súťaž v tvorbe prezentácií Odborná porota v zložení PaedDr. Rozália BEZÁKOVÁ (odborný radca OÚ Nitra), PaedDr. Martina MAZÁŇOVÁ (vedúca odboru školstva MsÚ Topoľčany) a Dávid BUJNA (študent SPU Nitra) rozhodla o umiestnení jednotlivých prezentujúcich nasledovne:

      žiaci 8. ročníka:

      1. miesto - Ondrej LAUKO, ZŠ Ul. Hollého Topoľčany

      2. miesto - Emma GAŠPARÍKOVÁ, ZŠ s MŠ Ul. Gogoľova Topoľčany

      3. miesto - Petra ČERŇANSKÁ, ZŠ sv. Ladislava Topoľčany

      žiaci 9. ročníka:

      1. miesto - Filip GONO, ZŠ sv. Ladislava Topoľčany

      2. miesto - Emma PODOBOVÁ, ZŠ Ul. Hollého Topoľčany

      3. miesto - Barbora FIALOVÁ, ZŠ s MŠ Ul. Gogoľova Topoľčany,

      Srdečne blahoželáme našim žiačkam, ktoré svojím výkonom potvrdili, že patria medzi najlepšie!

       

    • Zbierka na pomoc deťom z Ukrajiny
     • Zbierka na pomoc deťom z Ukrajiny

     • Naša škola je v tomto roku zapojená do projektu Škola priateľská k deťom. Snahou je, aby sme sa v našej škole cítili dobre, no nie všetky deti majú tú možnosť vyrastať v priateľskom a zdravom prostredí. Už po 14. rok sa zrealizovala verejná finančná zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Je to zbierka určená deťom z Ukrajiny, ktoré sú priamo ovplyvnené konfliktom, ktorý tam prebieha. U nás v škole sme tiež prispeli do zbierky - vyzbierali sme spolu 43 €. Srdečne ďakujeme všetkým vám, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí. FOTO: Zbierka UNICEF - Týždeň modrého gombíka 17.05.2018 (Mgr. Kristína Grácová, koordinátorka projektu)

    • KUCHÁRKY bez čapice
     • KUCHÁRKY bez čapice

     • V stredu 16. mája 2018 sa na ZŠ na Hollého ul. v Topoľčanoch konal 14. ročník súťaže s názvom Kuchár bez čapice. Naše žiačky Viktória SMAŽÁKOVÁ (IX. A), Veronika KASANOVÁ a Emma GAŠPARÍKOVÁ (VIII: A) sa do súťaže zapojili s nápadom "Slovenský ľudový stôl". Pripravili niekoľko druhov chutných strukovinových nátierok. Prestieranie stola doplnili ľudovými motívmi - obrus, keramika, bylinky. Po rozhodnutí poroty sa šikovné kuchárky umiestnili na veľmi peknom 2. mieste. Blahoželáme! Do súťaže pripravovala Mgr. Zuzana Sigetová. FOTO: Kuchár bez čapice - 16.05.2018

    • Na bicykli bezpečne
     • Na bicykli bezpečne

     • Dňa 16. mája 2018 sa naši žiaci 4. ročníka zúčastnili na okresnej súťaži Na bicykli bezpečne. Súťažné družstvo tvorili: Michal ŠTEFKOVIČ, Matej MILATA, Nina RABČANOVÁ a Liliana KOVÁČOVÁ. Súťažilo sa v disciplínach: test z pravidiel cestnej premávky, jazda zručnosti, technická zručnosť, zábavné úlohy a jazda podľa pravidiel cestnej premávky. V náročnej súťaži obsadili naši žiaci 6. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Do súťaže pripravovala Mgr. Emília Čuháková.

    • DEŇ MATIEK - kultúrny program
     • DEŇ MATIEK - kultúrny program

     • Deň matiek sme spoločne s mamami a starými mamami oslávili v utorok 15. mája 2018 na kultúrnom programe v telocvični školy. Svojím vystúpením potešili srdiečka svojich mamičiek i babičiek naši škôlkari a žiaci od prvého po ôsmy ročník. Nielen básne, ale i veľa krásnych piesní znelo telocvičňou, všetkých zaujali aj tanečné choreografie, spev Dominiky Kováčikovej či vystúpenie Tomáša Kertésza. Ďakujeme, mamičky, za všetko, čo pre nás robíte! FOTO z programu (V. Smažáková): DEŇ MATIEK, kultúrny program

    • SLÁVIK SLOVENSKA 2018 - okresné kolo
     • SLÁVIK SLOVENSKA 2018 - okresné kolo

     • Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018 sa uskutočnilo v našej škole vo štvrtok 10.5.2018. Privítali sme u nás najlepších spevákov slovenských ľudových piesní z celého okresu Topoľčany. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách. V prvej kategórii sme mali zastúpenie - našu školu pekne reprezentovala Dominika KOVÁČIKOVÁ z I. B triedy, ktorej hudobný sprievod zabezpečil jej otec Marek Kováčik. Ďakujeme obom za vzornú reprezentáciu našej školy! FOTO: Slávik Slovenska 2018, okresné kolo

    • Mladý záchranár CO
     • Mladý záchranár CO

     • 25. apríla 2018 sa zúčastnili naši žiaci na súťaži Mladý záchranár CO, ktorú organizuje pre základné školy nášho okresu Okresný úrad v Topoľčanoch. V súťažení o Pohár prednostky OÚ Topoľčany sa bojovalo v týchto disciplínach: streľba zo vzduchovky, pohyb a pobyt v prírode, civilná ochrana, požiarna príprava, zdravotná príprava a vedomostné testy. Naše družstvo v zložení Emma GAŠPARÍKOVÁ, Veronika KASANOVÁ, Henrich ČANIGA a Denis FARKAŠ (VIII. A tr.) obsadilo 6. miesto z 15 prihlásených družstiev okresu Topoľčany. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy v tejto náročnej súťaži. (Mgr. Zuzana Sigetová)

    • ZÁPIS do 1. ročníka
     • ZÁPIS do 1. ročníka

     •  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnil v dňoch 1. - 30. apríla 2018 v budove ZŠ s MŠ (prízemie, chodba vzadu vľavo, trieda I. B). Zápis sa realizoval každý pracovný deň v čase do 13.00 h do 16.00 h. Súčasťou zápisu je vyplnenie protokolu. Môžete si ho vytlačiť, vyplniť údaje a priniesť na zápis: Protokol o zápise do 1. ročníka 2018-19 . Elektronická prihláška - Odkaz je v hornom menu - PRIHLÁŠKA do 1. ročníka ZŠ alebo ju vyplňte TU: Vyplnenie prihlášky Vytlačenú prihlášku s podpismi prineste na zápis dieťaťa. Súčasťou zápisu je predloženie rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu zákonných zástupcov. KRITÉRIÁ zápisu sú nasledovné:

      Všeobecné kritériá zápisu a následného prijímania detí

      do 1. ročníka ZŠ s MŠ

      pre školský rok 2018/2019

       

      Kritérium č. 1:

      - deti patriace do školského obvodu školy

      - deti navštevujúce MŠ, Gogoľova ul., Topoľčany budú do 1. ročníka ZŠ s MŠ, Gogoľova ul., Topoľčany prijímané prednostne.

       

      Kritérium č. 2:

      - deti, ktoré majú v škole súrodencov;

      - deti z iných školských obvodov, ktoré majú trvalý pobyt v meste Topoľčany (vrátane mestských častí);

      - deti z iných školských obvodov, ktoré majú prechodný pobyt

        v meste Topoľčany (vrátane mestských častí);

      - deti bez trvalého alebo prechodného pobytu, ktoré majú  oficiálny trvalý pobyt : Mesto Topoľčany - MsÚ Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany.

       

      Kritérium č. 3:

      - deti z iných školských obvodov, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt mimo mesta Topoľčany;

      - ostatné deti z iných školských obvodov bez trvalého pobytu alebo bez prechodného pobytu.

    • Príroda verzus odpad
     • Príroda verzus odpad

     • Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovalo mesto Topoľčany ekologicky zameranú súťaž s názvom Odpad verzus príroda. Súťaže, ktorá sa uskutočníla 20. apríla 2018, sa zúčastnili družstvá z topoľčianskych základných škôl, kde samozrejme nechýbala ani naša. Reprezentovali nás žiačky VIII. A triedy Veronika Kasanová a Emma Gašparíková, ktoré sa umiestnili na 3. mieste. Gratulujeme! (Mgr. Marianna Habajová, koordinátorka environmentálnej výchovy)

    • Sme druhí v okrese Topoľčany vo vybíjanej žiačok
     • Sme druhí v okrese Topoľčany vo vybíjanej žiačok

     • Vynikajúci úspech dosiahlo naše družstvo žiačok v okresnom kole vo vybíjanej, ktoré sa konalo 19. apríla 2018. Naša škola bola spoluorganizátorom spolu s Okresným úradom v Nitre a v hanbe sme veru nezostali. Šikovné športovkyne sa zaslúžili o získanie strieborného pohára a tým zabezpečili naše výborné postavenie v tomto športe v rámci škôl z celého okresu Topoľčany. Poďakovanie za výkon patrí žiačkam, ktoré zabojovali a umiestnili sa na druhom mieste: Sára Bieliková, Zuzana Matejovičová, Leona Pavlovičová (VI. A), Ema Sigetová, Sofia Krauszová, Natália Jokalová, Andrea Sucháňová, Simona Krošláková, Emma Vašíčková (V. A), Simona Švecová (IV. A), Nikol Schneidgenová, Liliana Kováčová (IV. B). Na súťaž pripravovala Mgr. Zuzana Sigetová.

    • SLÁVIK SLOVENSKA 2018 - školské kolo
     • SLÁVIK SLOVENSKA 2018 - školské kolo

     • V apríli sa každoročne stretávajú najlepší speváci slovenských ľudových piesní z jednotlivých tried, aby si vyspievali titul školského Slávika. Tento rok súťažilo 18 spevákov - od prvákov po ôsmakov v troch kategóriách. FOTO: Slávik Slovenska 2018, školské kolo A ako sa darilo? O výsledkoch rozhodla odborná porota v zložení Mgr. Janka Mokranová, Mgr. Iveta Rybanská a PaedDr. Eva Dzurková nasledovne:

      I. kategória (1. - 3. ročník):

      1. miesto: Dominika KOVÁČIKOVÁ, I. B (postup do okresného kola)

      2. miesto: Mária KOVÁČIKOVÁ, III. B

      3. miesto: Viktória KASANOVÁ, II. A

      II. kategória (4.- 6. ročník):

      1. miesto: Liliana KOVÁČOVÁ, IV. B (bez postupu)

      2. miesto: Samuel CHURÝ, IV. B

      3. miesto: Tomáš KERTÉSZ, VI. A

      Víťazom srdečne blahoželáme a Dominike z I. B držíme palce pri reprezentácii školy v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2018. 

    • INFORMAČNÉ POPOLUDNIE pre rodičov
     • INFORMAČNÉ POPOLUDNIE pre rodičov

     •  

      Informačné popoludnie pre rodičov sa uskutočnilo v utorok 17. apríla 2018 v čase od 15.30 h do 16.30 h. 

    • TURISTIKA u nás stále žije!
     • TURISTIKA u nás stále žije!

     • V sobotu 14. apríla 2018 sme opäť oprášili turistické topánky. 12 žiakov 6. a 7. ročníka spolu s p. uč. Jenisovou a p. uč. Januškom využili krásne jarné počasie a vybrali sa na poznávať krásu nášho regiónu. Najskôr sme vystúpali na vrchol Solčianskeho hája, prírodnej rezervácie v IV. stupni ochrany prírody. Odmenou nám boli krásne výhľady, okrem iného aj na vzácnu 90-ročnú sekvoju na Horňanoch, ktorá je chráneným prírodným útvarom. Prebúdzajúcim sa jarným lesom sme sa presunuli na Hôrku, kde sme si v čase obeda opiekli špekáčiky a klobásy. A tí, čo toho chodenia nemali dosť, ešte si vládali zabehať za loptou. Ostatní relaxovali na ohrievajúcom slniečku. Cesta späť trnkovými kvetmi rozvoniavajúcim Lidovcom nám ubehla rýchlo, možno aj vďaka vidine zmrzliny, ktorou sme sa všetci na záver takmer 9-kilometrovej trasy odmenili.  FOTO: Turistika - 14.04.2018 (Mgr. Zuzana Jenisová)

    • DEŇ NARCISOV - podporujeme dobrú myšlienku
     • DEŇ NARCISOV - podporujeme dobrú myšlienku

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22.-krát. V piatok 13. apríla 2018  sme aj my vyjadrili podporu onkologicky chorým pacientom tým, že sme zorganizovali finančnú zbierku. Zbierka sa konala v piatok 13.4. 2018 vo vstupnom vestibule školy. Podarilo sa nám vyzbierať krásnu sumu 110 eur. ĎAKUJEME všetkým! (PaedDr. Jarmila Heldiová, koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie)

    • EKODEŇ 2018
     • EKODEŇ 2018

     • V našej škole je už tradíciou pripomenúť si Deň Zeme a Deň vody v rámci tzv. EKODŇA. V piatok 6.4.2018 sa naše triedy premenili na dielne a ateliéry, v ktorých sa uskutočnilo projektové vyučovanie s environmentálnou tematikou. Žiaci I. A, II. A, III. B a IV. A tr. vytvorili projekty na tému Chránime prírodu a našu Zem. Krásne výtvarné práce vznikli v I. B triede. Hygienou a recykláciou odpadu sa vo svojich projektoch zaoberali žiaci III. A a IV. B triedy. Ani starší žiaci sa nedali zahanbiť. Piataci vytvárali plagáty na tému Milujeme našu Zem. Šiestaci a deviataci si overili svoje vedomosti v kvízoch a testoch o separovaní odpadu. Tvorivému písaniu s názvom Môj sľub Atlasovi sa venovali žiaci VII. A triedy. Ani ôsmaci nezaháľali - vysiali bylinky, o ktoré sa budú starať. Atmosféru Ekodňa zachytila deviatačka Viktória Smažáková - FOTO: EKODEŇ - 06.04.2018 (Mgr. Emília Čuháková, vedúca MZ triednych učiteľov)

    • Školské ovocie - ochutnávka jablkovej šťavy
     • Školské ovocie - ochutnávka jablkovej šťavy

     • Opäť sme si pochutnávali na jablkovej šťave z Ostratíc. Vďaka garantovi projektu Školské ovocie - firme Bioplant Ostratice - naši žiaci mali možnosť vypiť chutnú a zdravú šťavu zo slovenských jabĺk. Akciu pripravila vedúca školskej jedálne p. Daniela BUJNOVÁ. FOTO: Školské ovocie - jablková šťava - 06.04.2018

    • Projekt VIEM, ČO ZJEM - pokračujeme v aktivitách
     • Projekt VIEM, ČO ZJEM - pokračujeme v aktivitách

     • V piatok 6. apríla 2018 sa všetci žiaci 3. - 6. ročníka pustili s chuťou do aktivít v rámci projektu Viem, čo zjem. Projekt realizujeme od septembra 2017 a po workshopoch  s pani lekárkami sme riešili rôzne úlohy. Druhá lekcia projektu - HYGIENA A POTRAVINY - bola voliteľná. Žiaci 3. a 4. ročníka sa podujali vyplniť všetky zadania v pracovnom liste Z obchodu až na tanier. Úlohou bolo znázorniť situácie, kedy sme v kontakte s potravinami. Druhou časťou pracovného listu bol test zo získaných vedomostí. Žiaci 5. a 6. ročníka riešili pracovný list Tajnička, v ktorom sa oboznámili s vybranými pojmami o hygiene. V druhej časti pracovného listu sa piataci a šiestaci popasovali s úlohou: Pravda alebo lož o hygiene. FOTO: Viem, čo zjem - aktivity projektu 06.04.2018 (Mgr. Zuzana Sigetová, koordinátorka projektu)