• Svetový deň výživy - utorok 16.10.2018

     • 16. október ako Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy každoročne poukazuje na problematiku globálnej potravinovej bezpečnosti. Ide o jeden z medzinárodne uznávaných dní podľa Svetovej zdravotníckej organizácie.
      Nezabúdajme na zásady zdravej výživy, stravujme sa pravidelne, znížme príjem soli, denne konzumujme ovocie a zeleninu, dodržiavajme pitný režim, zvýšme príjem vlákniny, celozrnného pečiva a jedzme menšie porcie jedla. 16. október nás vyzýva zdravo jesť, aby sme sebe tým, čo jeme, neškodili, ale naopak, aby sme si život, ktorý máme, vážili a aby sme ho chápali ako jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu. Skúsme sa zriecť akýchkoľvek sladkostí, čokolád, keksíkov, cukríkov aj sladených nápojov. Nezaťažujme naše telo navyše, ale dajme mu to, čo potrebuje, a ono bude fungovať tak, ako má.
      (Mgr. Marianna Habajová - koordinátorka protidrogovej výchovy)

     • Plody jesene - výstavka

     • Do galérie Plody jesene - výstavka boli pridané fotografie. Výstavu pripravila koordinátorka environmentálnej výchovy Mgr. Antónia Štefanová spolu s našimi žiakmi - vo vstupnej chodbe budovy ZŠ.

    • Triedne schôdzky rodičovského združenia
     • Triedne schôdzky rodičovského združenia

     • Schôdzky RZ sa uskutočnili vo štvrtok 4. októbra 2018. Trieda IV. A bude mať schôdzku RZ v stredu 10.10.2018 o 16.00 h. Tešíme sa na vašu účasť.

    • NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE
     • NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE

     • Zbierka Na kolesách proti rakovine je určená na zbieranie finančných prostriedkov určených na podporu výskumu rakoviny na Slovensku.  V roku 2018 je cieľom kúpiť Systém obrazovej analýzy, ktorý pozostáva z mikroskopu, extra citlivej kamery a počítača so špeciálnym softvérom. Hlavným organizátorom akcie je Nadácia Výskum rakoviny. Kolesá proti rakovine sa rozkrútili v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta Radovana Kaufmana (Sydney 2000). Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa stalo symbolom kampane. Aj naša škola sa rozhodla prispieť do tejto zbierky. Zbierka sa uskutočnila v stredu 26.09.2018. Výťažok zbierky za našu školu je 59,74 €.  ĎAKUJEME VŠETKÝM VÁM, KTORÍ STE SA ZAPOJILI A POMOHLI TAK CHORÝM ĽUĎOM. V rámci tohto dňa sa uskutočnili zaujímavé športové súťaže na školskom ihrisku, ktoré organizoval školský klub detí. (Mgr. Lucia Šípeková, koordinátorka Školy podporujúcej zdravie)

     • ROZVRH činnosti záujmových útvarov (krúžkov) v šk. r. 2018/2019

    • KNIHOBÚDKA vás pozýva na čítanie
     • KNIHOBÚDKA vás pozýva na čítanie

     • Milí žiaci, milí kolegovia, milí rodičia, všetci návštevníci našej školy, určite si mnohí z vás všimli, že na prízemí pri akváriu vyrástla modrá Knihobúdka.  Knihobúdka je určená všetkým, ktorí majú vzťah ku knihám a radi si čítajú. A ako taká Knihobúdka funguje?

      V Knihobúdke sú knihy, ktoré sú určené najmä pre žiakov. Keď Vás nejaká kniha zaujme, môžete si ju pokojne požičať a potom neporušenú vrátiť. Ak sa vám kniha páči natoľko, že by ste si ju chceli nechať, aj to sa v našej Knihobúdke dá. Môžete ju napríklad vymeniť za inú knihu, ktorú už doma nepotrebujete.

      Ak doma máte knihy, ktoré už nečítate, môžete ich priniesť do školy a potešiť nimi iných žiakov. Knihy do Knihobúdky odovzdávajte pani učiteľke Lenke Habajovej (II. B tr.).

      Samozrejme, aj Knihobúdka má svoje pravidlá. Udržujte v nej poriadok, nepoškodzujte ju a ani knihy v nej, pretože knihy sú pre všetkých. Knihobúdku nájdete pri šatniach pri jedálni, v blízkosti akvária.

      Dúfame, že sa vám tento nápad zapáči a z našich žiakov sa stanú vášniví čitatelia. Mgr. Lenka Habajová

    • BIELA PASTELKA - ako sme pomohli aj my
     • BIELA PASTELKA - ako sme pomohli aj my

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka pomoci dobrých ľudí zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Organizátorom zbierky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Každoročná verejná zbierka sa na našej škole uskutočnila v piatok 21. septembra 2018. Vyzbierali sme spolu 66,24 €. Všetkým srdečne ďakujeme za zapojenie sa do zbierky a za pomoc. (Mgr. Lucia Šípeková, koordinátorka Školy podporujúcej zdravie)

    • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE šk. roka 2018/2019
     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE šk. roka 2018/2019

     • V pondelok 3. septembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka v telocvični školy. Aj keď počasie nám neprialo, všetci sme sa tešili, že sa po prázdninách opäť vidíme. Srdečne sme privítali nových prváčikov, ktorým odovzdal pamätné listy zamestnanec odboru školstva v Topoľčanoch Mgr. Tibor MOCIK spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Soňou KYTNÁROVOU. Nech bude tento školský rok pre všetkých radostný a úspešný!

    • LETNÝ TÁBOR - aj cez prázdniny je v našej škole veselo
     • LETNÝ TÁBOR - aj cez prázdniny je v našej škole veselo

     • V dňoch od 9. do 13. júla 2018 sa v našej škole konal Letný denný tábor. Zúčastnilo sa ho 30 detí z I. stupňa. Celý týždeň sa deti venovali rôznorodým aktivitám, ktoré rozvíjali ich kreativitu, fyzickú zdatnosť a schopnosť spolupracovať v tímoch. Deti boli rozdelené do troch skupín, do Modrého, Červeného a Žltého tímu. Spoločne sa venovali tvorbe vlajky, špeciálneho názvu a sloganu pre svoj tím. Z veľkého množstva aktivít ich veľmi zaujala tvorba a hra Živého pexesa a tiež tvorba prezentácií o zvieratkách, kde museli oprášiť svoje vedomosti z angličtiny. Zo športových aktivít deti najviac zaujala hra tzv. Kameň, kde súťažili vždy dve družstvá proti sebe. Za každú aktivitu boli najúspešnejšie deti a družstvá odmeňované peknými cenami, ktoré ich veľmi potešili a motivovali do ďalších súťažných kôl. V posledný deň tábora si deti vzájomne podpisovali tričká, aby nikdy nezabudli na svojich kamarátov, s ktorými tu prežili krásne chvíle a výborne si zatancovali na záverečnej diskotéke spojenej s karnevalom. Predviedli sa v nádherných maskách. Deti, spoločne s pani učiteľkami Mgr. Kristínou Grácovou, Mgr. Beátou Kerekovou a Mgr. Andreou Lobovou prežili spolu 5 krásnych letných dní, na ktoré určite ani jeden z účastníkov tak skoro nezabudne...Pozrite si FOTO: LETNÝ TÁBOR 09.07. - 13.07.2018 (Mgr. Beáta Kereková)

    • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka
     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka

     • V piatok 29. júna 2018 sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Stretli sme sa v átriu školy, aby sme sa rozlúčili pred letnými prázdninami a odišli s vysvedčením v ruke prežiť dlhočakávané letné dni voľna. Na slávnostný záver školského roka prišiel medzi nás aj vzácny hosť - primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž, ktorý zaželal žiakom, pedagógom i rodičom veľa oddychu. Príhovor pani riaditeľky PaedDr. Sone Kytnárovej obsahoval aj poďakovanie všetkým učiteľom školy, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí pomohli našej škole byť úspešní. Súčasťou stretnutia bolo aj vyhodnotenie najlepších žiakov školy - víťazov predmetových olympiád, športových i umeleckých súťaží. FOTO: Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 - 29.06.2018 Čakajú nás dva mesiace prázdnin, tak nech sú veselé a pohodové!

    • OPEKAČKA
     • OPEKAČKA

     • Pokračujeme v tradícii - deň pred vysvedčením sa stretávame na opekačke v škole. Tento rok sme opäť zažili pekné a nezabudnuteľné chvíle a rozlúčili sme sa so školským rokom  zábavnými súťažami a posedením pri ohnisku. Vďaka pani učiteľkám Mgr. Zuzane Jenisovej, Mgr. Zuzane Sigetovej a pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Januškovi mohli naši žiaci z 5. - 9. ročníka prežiť výnimočný večer v škole. FOTO: Opekačka v škole - 28.06.2018

    • VEDOMOSTNÝ OSTROV na našej základnej škole
     • VEDOMOSTNÝ OSTROV na našej základnej škole

     • Základná škola s materskou školou Gogoľova 2143/7, Topoľčany ako jediná škola v okrese Topoľčany získala novú interaktívnu vzdelávaciu pomôcku Vedomostný ostrov, tento projekt bol podporený v rámci  unikátneho projektu Nadácie Volkswagen Slovakia. Na našu školu bol ostrov nainštalovaný v januári, aby mohli od začiatku druhého polroka spestrovať prestávky a vyučovacie hodiny. Súčasne v každom kraji prebiehali školenia pre učiteľov, ako Vedomostné ostrovy čo najlepšie využiť a zapojiť do vyučovania. Základná škola okrem samotného Vedomostného ostrova bezplatne získala na dva roky aj pripojenie na internet, licenciu na výučbový prezentačný systém MozaBOOK pre interaktívnu tabuľu a do tretice multilicenciu pre učiteľov fyziky od Jozefa Beňušku odporúčanú aj Ministerstvom školstva. 

      Ostrov obsahuje Interaktívne vedomosti a veselé kvízy pre žiakov aj pre učiteľov

      Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj v logu Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď vyskúšať, ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. Okrem vedomostného obsahu je dôležitou súčasťou Vedomostných ostrovov aj kariérne poradenstvo. Virtuálny kariérny poradca pomôže žiakom zorientovať sa pri výbere strednej školy.

      Vyskúšajte si ostrov aj online

      Hľadať vedomosti a nápady, ako ich využiť v praxi, otestovať sa a vypracovať si kariérny test „Vieš, čím chceš byť?“ môžete aj vy vďaka online verzii Vedomostných ostrovov, ktorú nájdete na stránke http://www.vedomostne-ostrovy.sk/. Ďalšie užitočné rady, súťaže a aktuálne informácie nájdete na FB Vedomostné ostrovy.

      PaedDr. Jarmila Heldiová, koordinátorka projektu

    • PRVÁCI na Kostríne
     • PRVÁCI na Kostríne

     • Dňa 27.6.2018 sa naši skvelí prváčikovia z I.A a I. B triedy vydali na výlet na Kostrín. Počasie nám vyšlo, v okolí Kostrínu sme si zasúťažili. Zaujali nás kone aj lúčne koníky. V lese sme vytvorili inciály naších tried. Potom sme si pochutili na dobrôtkach, čo nám maminky nachystali.. Žiaci prežili krásny slnečný deň plný zážitkov. Niektorých čerstvý vzduch tak unavil, že v autobuse aj zaspali. FOTO: Výlet prvákov na Kostrín - 27.06.2018 (Triedne učiteľky PaedDr. Jarmila Heldiová a Mgr. Lenka Habajová)

    • PIATACI na návšteve v kasárňach
     • PIATACI na návšteve v kasárňach

     • Dňa 21. júna 2018 sa triedy  V. A a V. B  zúčastnili na Dni otvorených dverí v Jaselských kasárňach v Topoľčanoch. Deťom sa akcia veľmi páčila. Pozreli si ukážku výzbroje a techniky, ktorú používajú vojaci v armáde, policajti i hasiči. Mohli si pozrieť interiéry jednotlivých vojenských áut, vidieť simulovaný boj zblízka, dokonca si ho pod vedením vojenského inštruktora i vyskúšať. Zaujala ich i ukážka činnosti vojenských zdravotníkov a chemikov. Taktiež si mohli zasúťažiť v behu cez prekážkovú dráhu. Každý súťažiaci bol odmenený odznakom. Deti vyjadrili názor, že sa sem každý rok prídu pozrieť opäť, ak budú mať znovu takú možnosť. FOTO: Deň otvorených dverí Jaselské kasárne - 21.06.2018 (Mgr. Beáta Kereková)

    • MOTÝLIA ZÁHRADA v I. A triede
     • MOTÝLIA ZÁHRADA v I. A triede

     • Počas prvej časti mesiaca jún sa I. A trieda učila zážitkovo. Pozorovali sme zblízka zázraky prírody. V triede sme mali Motýliu záhradu s motýľmi babôčky bodliakovej. Motýlia záhrada sa stala nezabudnuteľným zážitkom pre naše deti, priniesla jedinečnú možnosť pozorovať zblízka život motýľov. Sledovali sme neuveriteľne rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Motýle sme pozorovali, kŕmili a potom sme ich vypustili do voľnej prírody v areáli našej ZŠ. FOTO: Motýlia záhrada - I. A tr. jún 2018 (PaedDr. Jarmila Heldiová, tr. uč.)

    • ŠKOLA V PRÍRODE - Čičmany
     • ŠKOLA V PRÍRODE - Čičmany

     • V týždni od 11.06. do 15.06.2018 sa 39 žiakov z III.A, III.B, IV.A a IV.B  a pani učiteľky Mgr. Emília Čuháková, Mgr. Kristína Grácová a Mgr. Lucia Šípeková  zúčastnili školy v prírode v Čičmanoch. Bolo tam úžasné prostredie v obklopení hôr i krásnych domčekov. Každý deň nám úsmevy a chutné jedlo rozdávali milé pani kuchárky. Vyskúšali sme si  rôzne krúžky - tanečný krúžok, krúžok prvej pomoci, jogu, športový krúžok, krúžok šikovných rúk. Prešli sme postupne od obdobia praveku, cez Indiánov až po moderný svet a v rámci týchto období sme počas dňa súťažili. Na konci každého dňa sme mali slávnostný snem, kde sme si vyhodnotili priebeh celého dňa. Zažili sme kopec zábavy. Naše deti výborne reprezentovali našu školu nielen v správaní, ale aj ukážkovo upratanými izbami. Bolo super a veríme, že aj na budúci rok zažijeme ďalšiu vydarenú školu v prírode! Tu sú naše zážitky na fotografiách: Škola v prírode Čičmany   (Mgr. Kristína Grácová)

    • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY pre žiakov 4. ročníka
     • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY pre žiakov 4. ročníka

     • Riaditeľské previerky žiakov 4. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika sa realizovali nasledovne:

      6.6.2018 (streda) - 1. vyuč. hodina - SJL: IV. A tr. v učebni IKT III. (PaedDr. Kytnárová) a IV. B tr. v učebni HUV (PaedDr. Dzurková).

      7.6.2018 (štvrtok) - 1. vyuč. hodina - MAT: IV. A tr. v učebni HUV (PaedDr. Dzurková) a IV. B tr. v učebni IKT III. (PaedDr. Kytnárová).

    • Oslávili sme MDD
     • Oslávili sme MDD

     • V piatok 1. júna 2018 boli pripravené rôzne aktivity a súťaže pre všetkých našich žiakov. FOTO: MDD - 01.06.2018 Program osláv Medzinárodného dňa detí bol nasledovný:

      1. - 4. ročník - 1. vyuč. hodina vo svojich triedach s triednymi učiteľkami; 2. vyuč. hodina VÝCHOVNÝ KONCERT v telocvični školy (8.30 - 9.30 h), 3. - 4. vyuč. hodina zábavno-športové disciplíny. Koniec vyučovacieho dňa: 11.30 h

      5. - 9. ročník - 1. vyuč. hodina vo svojich triedach s triednymi učiteľmi; 2. vyuč. hodina celoškolské zábavné súťaže (5. - 6. ročník v IKT III., moderuje Mgr. Marianna Habajová; 7. - 9. ročník v HUV, moderuje Mgr. Zuzana Jenisová); 3. - 4. vyuč. hodina VÝCHOVNÝ KONCERT v telocvični školy (10.00 - 11.30 h); 5. vyuč. hodina VYBÍJANÁ - žiaci versus učitelia (multifunkčné ihrisko). Koniec vyučovacieho dňa: 12.25 h. Vo vybíjanej medzi učiteľmi a žiakmi VYHRALI ŽIACI!! Srdečne blahoželáme!

       

     • Naše aktivity v rámci projektu TAJNÝ ŽIVOT MESTA

     • Projekt TAJNÝ ŽIVOT MESTA sa realizuje od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožňuje spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše. Na Slovensku projekt koordinuje Živica. Do projektu je zapojených 51 slovenských škôl - a medzi nimi aj naša! Najaktívnejšie žiačky v projekte sú ôsmačky Sofia SVÍTEKOVÁ, Katarína LENČEŠOVÁ, Andrea KRÁTKA a Veronika KASANOVÁ.

      Jednou z aktivít tohto projektu bolo vytvoriť quest (hľadačku), ktorý by prostredníctvom príbehu priviedol hľadajúcich k pokladu. Nakoľko je areál našej školy obrovský, rozhodli sa dievčatá, ktoré pracujú na projekte, situovať hľadačku práve sem. Poďte sa zahrať a nájdite poklad. Spoznajte čaro rastlinnej ríše na pozemku našej školy. Aby ste poklad našli, potrebujete aplikáciu Pl@ntnet, ktorú si môžete do svojho mobilu stiahnuť na www.tajnyzivotmesta.sk a plánik hľadačky, ktorý nájdete priamo TU: Cesta za pokladom. (Mgr. Marianna Habajová, koordinátorka projektu)

       

      Tešíme sa na všetkých, ktorí sa zapojíte do hľadania pokladu! Veľa úspechov!