• Koordinátorka školských projektov

    • Mgr. Katarína ŠPANKOVÁ

      

     V školskom roku 2018/2019 sa plánujeme zapojiť do týchto projektov:

     1. Hovorme o jedle – pokračovanie v projekte
     2. Týždeň boja proti drogám
     3. Škola podporujúca zdravie – pokračovanie v projekte
     4. Čítajme spolu
     5. Záložka do knihy spája školy: Rozpávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice
     6. Knihobúdka
     7. Deti a architektúra 2018 – Zelená architektúra, zelené mestá
     8. Záchrana som ja
     9. Klíma nás spája

      

     Okrem týchto dlhodobejších aktivít škola plánuje zrealizovať aj Projektové dni:

     1. Zbierka Biela pastelka
     2. Európsky deň jazykov
     3. Európsky deň rodičov a školy
     4. Vianočná zbierka Unicef
     5. Deň narcisov
     6. Ekodeň – Deň vody a Deň Zeme
     7. Projektové dni žiakov 9. ročníka
     8. Týždeň Modrého gombíka

      

     Priebežné aktivity:

     • Vo väčšej miere zapájanie školy do projektov podľa ponuky ministerstva školstva, mesta Topoľčany, nadačných fondov a organizácií, tiež organizácii z priemyslu a bankového sektoru
     • Spolupráca učiteľov na vytváraní projektov podľa ich odbornosti
     • Poskytovanie informácií na zasadnutiach jednotlivých predmetových komisií o aktuálnych projektoch
     • Pre skvalitnenie realizácie školských projektov je potrebné zamerať sa na prezentáciu práce školy na verejnosti, nástenky, školský web.