• Drogová prevencia

    • Koordinátorka drogovej prevencie:

     Mgr. Marianna HABAJOVÁ

     AKTIVITY v školskom roku 2017/2018:

      

     September 2017

     • na triednych schôdzach rodičovského združenia oboznámiť rodičov o škodlivosti drog formou prednášky

      

     Október 2017

     • Monitorovanie šikanovania na škole formou dotazníka

      

     Svetový deň výživy (16.10.)

     •  rozhlasová relácia
     • Jeden deň bez sladkostí

      

     November 2017

     Európsky týždeň boja proti drogám (tretí novembrový týždeň)

     • rozhlasová relácia
     • I. stupeň: výtvarná súťaž o najlepšiu antireklamu k alkoholu a fajčeniu
     • II. stupeň: vedomostná súťaž Čo vieš o škodlivosti drog?

      

     December 2017

     Svetový deň boja proti AIDS (1.12.)

     • rozhlasová relácia
     • Červené stužky: živá červená stužka  na školskom dvore

      

     Február 2018

     • Prednáška o škodlivosti alkoholu a fajčenia (v spolupráci s CPPPaP)

      

     Marec 2018

     • Monitorovanie šikanovania na škole formou dotazníka
     • Prednáška na tému šikanovanie (v spolupráci s CPPPaP)

      

     Apríl 2018

     Svetový deň zdravia (7.4.)

     • rozhlasová relácia
     • I.stupeň: príprava ovocných mís
     • II.stupeň: športové súťaže na škols.dvore

      

     Máj 2018

     Svetový deň bez tabaku (31.5.)

     • rozhlasová relácia
     • prezentácie na hodinách biológie a prírodovedy zamerané na škodlivosť fajčenia

      

     Jún 2018

     Svetový deň boja proti drogám (26.6.)

     • rozhlasová relácia
     • celý mesiac sa bude realizovať výtvarná súťaž na tému „ Nikdy nezober drogu“