• Škola podporujúca zdravie

    • Koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie:

     PaedDr. Jarmila HELDIOVÁ

      

     AKTIVITY PROJEKTU ŠPZ v školskom roku 2017/2018

     September 2017

      

     * Biela pastelka - zbierka pre slabozrakých a nevidiacich

     * zdravé stravovanie v školskej jedálni, prihlasovanie sa na mliečnu desiatu                    

                                  * Na kolesách proti rakovine


     Október 2017

     * Hovorme o jedle - projektový týždeň zameraný na zdravé stravovanie a lokálne potraviny

     * Deň s jablkom z Bioplantu Ostratice (2. októbrový týždeň)

     * Európsky deň rodičov a škôl

     * výstavka Dary našich záhrad

     * Šarkaniáda

     * stretnutie dôchodcov, bývalých zamestnancov školy

     November 2017

     * Týždeň boja proti drogám

     * zber papiera a plastových uzáverov

     December 2017

     * plavecký výcvik pre žiakov 1. - 4. ročníka

     * návšteva Mikuláša v triedach

     * tvorivé dielne - pečenie a zdobenie medovníkov spolu s rodičmi detí

     * vianočná výzdoba školy a tried

     * vianočné besiedky pre žiakov a rodičov


     Marec 2018

     * Deň vody

     * Jarný viacboj všestrannosti

     * stretnutie dôchodcov, bývalých zamestnancov školy

     Apríl 2018

     * Deň narcisov 

     * EKODEŇ

     Máj 2018

     * Deň matiek - kultúrny program

     * Deň separovaného zberu domového odpadu - Kompostáreň Topoľčany

     * Svetový deň rodiny

     * Týždeň modrého gombíka

     Jún 2018

     * Letný viacboj všestrannosti

     * Deň detí - zábavné dopoludnie