• RIADITEĽSKÉ VOĽNO - streda 21.11.2018
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - streda 21.11.2018

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany oznamuje, že dňa 21. novembra 2018 (streda) udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka a pre žiakov 6. - 9. ročníka z organizačných dôvodov - TESTOVANIE 5-2018. Žiaci 5. ročníka sa zúčastnia na celoštátnom testovaní žiakov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Podrobnejšie informácie o testovaní sú zverejnené na tomto webe.

    • TESTOVANIE 5-2018
     • TESTOVANIE 5-2018

     • Národný  ústav  certifikovaných  meraní  vzdelávania  (NÚCEM)  v školskom  roku  2018/2019 zrealizuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní v znení  neskorších  predpisov (školský  zákon) a vyhlášky MŠ  SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.     Testovanie 5-2018 sa uskutoční v stredu 21. novembra 2018 papierovou formou.  Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovaní budú  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Viac informácií a špecifikácie  testov nájdete na stránke NÚCEM-u (http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5).

       

      HARMONOGRAM TESTOVANIA 5-2018:

      21. 11. 2018

       

      8:00 - 8:10 (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

      8:10 - 8:20 ( 10 minút)  - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8:20 - 9:20 (60 minút) - administrácia testu z matematiky

      9:20 - 9:25 ( 5 minút)  - zbieranie testov a odpoveďových hárkov

      9:25 - 9:45 (20 minút) - p r e s t á v k a

      9:45 - 9:55 (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

      9:55 - 10:05 (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10:05 - 11:05 (60 minút) - administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

      11:05 - 11:10 (5  minút) - zbieranie testov a OH

       

       

      HARMONOGRAM TESTOVANIA 5-2018:

      21. 11. 2018

      Žiaci so ZZ v 1. skupine znevýhodnenia

       

      8:00 - 8:10 (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

      8:10 - 8:20 ( 10 minút)  - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8:20 - 9:35 (75 minút) - administrácia testu z matematiky

      9:35 - 9:40 ( 5 minút)  - zbieranie testov a odpoveďových hárkov

      9:40 - 10:00 (20 minút) - p r e s t á v k a

      10:00 - 10:10 (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

      10:10 - 10:20 (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10:20 - 11:35 (75 minút) - administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

      11:35 - 11:40 (5  minút) - zbieranie testov a OH

    • KOMPARO 9-2018
     • KOMPARO 9-2018

     • Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili na testovaní KOMPARO 9-2018 dňa 15. novembra 2018 (1. - 3. vyuč. hodina). Administrátorom Kompara 9 - testov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra - bola Mgr. Zuzana Jenisová.

    • OLYMPIÁDA v anglickom jazyku
     • OLYMPIÁDA v anglickom jazyku

     • Dňa 12. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo spolu 14 žiakov. 6 žiakov súťažilo v kategórii 1A (mladší žiaci) a 8 žiakov súťažilo v kategórii 1B (starší žiaci). Všetci súťažiaci prejavili veľký záujem a do súťaže vložili všetku svoju snahu a svoje vedomosti, aby bol výsledok čo najlepší. Súťaž bola rozdelená na dve časti – písomnú a ústnu. V kategórii mladších žiakov sa na 1. mieste umiestnila žiačka Emma BELICOVÁ, VI.A, na 2. mieste Patrik ERAZMUS, VII.A a na 3. mieste Maximilián JAKUBIČKA, V.B.  V kategórii starších žiakov sa na 1. mieste umiestnila Viktória JURÍKOVÁ, VIII.A, na 2. mieste Emma GAŠPARÍKOVÁ, IX.A a 3. miesto obsadila Patrícia ZELÍSKOVÁ, VIII.A. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme, ostatným ďakujeme za účasť a budeme sa znovu tešiť na ďalšie kolo anglickej olympiády budúci rok. Pevne veríme, že sa nám opäť prihlási veľký počet záujemcov, ktorí milujú predmet anglický jazyk, chcú sa v ňom neustále zdokonaľovať, pracovať na sebe a robiť tak radosť nielen sami sebe, ale i svojim rodičom a vyučujúcim. (Mgr. Beáta Kereková)

    • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY pre žiakov 5. ročníka
     • RIADITEĽSKÉ PREVIERKY pre žiakov 5. ročníka

     • Riaditeľské previerky č. 2 žiakov V. A a V. B triedy sa uskutočnili nasledovne: 13.11.2018 (utorok) - matematika - 1. vyuč. hodina, 14.11.2018 (streda) - slovenský jazyk a literatúra - 1. vyuč. hodina. Pedagogický dozor: PaedDr. Soňa Kytnárová, PaedDr. Eva Dzurková. 

    • TOPVEDAM 2018 - súťaž mladých vedátorov
     • TOPVEDAM 2018 - súťaž mladých vedátorov

     • Naša škola vo štvrtok 9. novembra 2018 už po 10. raz privítala vo svojich priestoroch súťažiacich i pedagógov v rámci súťažnej prehliadky TOPVEDAM 2018. Túto zaujímavú súťaž "TOPVEDAM - Topoľčianski vedátori - amatéri" organizuje Mesto Topoľčany od roku 2009. Cieľom prehliadky je prezentovať práce najlepších detí MŠ a žiakov ZŠ v oblasti prírodných a spoločenských vied. Našim žiakom sa aj tento rok veľmi darilo, za čo patrí poďakovanie aj pani učiteľkám, ktoré ich na TOPVEDAM pripravovali. Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu školy! A aké boli výsledky? Cenu primátora mesta získali ôsmaci Dominik HRDÝ a Adam KORČUŠKA, ktorí zabodovali svojím Virtuálnym sprievodcom po Topoľčanoch (pripravovala p. uč. Mgr. Zuzana Jenisová). Publikum zahlasovalo o Cenu publika, ktorá je v rukách deviatačok - Veronika KASANOVÁ a Emma GAŠPARÍKOVÁ pripravili prieskum na tému Ako ovplyvňujú kyslé dažde rast rastlín (pripravovala p. uč. Marianna Habajová). V kategórii materských škôl sme získali cenné 1. miesto. Víťazom sa stal Juraj ČANIGA s prácou Statická elektrina (pripravovala p. uč. Mgr. Denisa Skokanová). V kategórii žiakov 1. - 4. ročníka sa na krásnom 2. mieste umiestnili Filip KORČUŠKA (IV. A) a Filip GERHÁT (IV. B) s projektom Kryštalizácia (pripravovala p. uč. Mgr. Marianna Habajová). V tejto kategórii získali Cenu poroty Matej NANIŠTA (IV. B) a Nela ONDRUŠOVÁ (IV. A) s prácou Maslo a jeho výroba (pripravovali p. uč. Mgr. Kristína Belušová a Mgr. Lucia Šípeková). Darilo sa aj žiakom 5. - 9. ročníka. Na 3. mieste sa umiestnili Diana KATRÁKOVÁ a Sofia SVíTEKOVÁ z IX. A tr. s projektom Mykotoxíny v chlebe (pripravovala Mgr. Marianna Habajová). Za reprezentovanie školy ďakujeme aj našim šiestačkam: Emma BELICOVÁ a Sofia KRAUSZOVÁ skúmali vegánstvo a o nezvyčajných vlastnostiach vody prezentovali svoje poznatky Simona KROŠLÁKOVÁ a Emma VAŠÍČKOVÁ (obe družstvá pripravovala Mgr. Antónia Štefanová). Všetkým srdečne blahoželáme!

      Bolo to krásne a inšpiratívne dopoludnie. Tešíme sa na jedenásty ročník TOPVEDAMU 2019!

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany oznamuje, že dňa 8. novembra 2018 udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka (organizácia súťaže TOPVEDAM 2018).

    • JESENNÉ PRÁZDNINY
     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Jesenné prázdniny sú v dňoch 31.10. - 2.11.2018.

      Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín sa začne v pondelok 5. novembra 2018.

    • AKO SME SA NEBÁLI ŠKOLY ANI V NOCI...
     • AKO SME SA NEBÁLI ŠKOLY ANI V NOCI...

     • Nocovanie v našej škole sa už stalo tradičným jesenným podujatím. Od septembra sa mnohí žiaci uisťovali, že ani tento rok nebude chýbať možnosť zažiť nezabudnuteľné chvíle so spolužiakmi. Žiaľ, z organizačných dôvodov sme viacerých museli sklamať a šťastie sa usmialo na 25 žiakov 7. až 9. ročníka. 25. októbra 2018 podvečer sa žiaci a pani učiteľky Mgr. Zuzana Jenisová a Mgr. Zuzana Sigetová stretli v školskej kuchynke. Súťažný večer sme odštartovali zábavnou súťažou družstiev, potom si všetci pochutili na voňavých pečených kuracích stehienkach a sladkom koláči. Sýtu večeru bolo treba rozhýbať a na to bola ako stvorená diskotéka v halloweenskych maskách. Nočná hra v tmavých chodbách školy bola v takomto maskovaní ešte strašidelnejšia, no určite najmä zábavná. Ale chýbať nesmel ani halloweensky večerníček a potom šup-šup do spacákov na žinenky. A keďže zážitky mnohým nedali spať, zopár „strašidiel“ strašilo do skorých ranných hodín. Ešteže sme to ráno nemali do školy ďaleko :) Výdatné raňajky už na nás čakali v školskej kuchynke. Okrem nich aj mobily, ktoré od večera nikomu nechýbali.  Dostrašenia o rok, priatelia!   (Mgr. Zuzana Jenisová)

    • EURÓPSKY DEŇ rodičov a škôl a halloweenske učenie
     • EURÓPSKY DEŇ rodičov a škôl a halloweenske učenie

     • V piatok 26.10.2018 bolo už od rána v našej škole rušnejšie ako zvyčajne. Hneď po príchode do školy sme stretávali žiakov z druhého stupňa rozospatých a v pyžamách. Nie, nepomýlili sa, to sa len prebúdzali po tradičnej Noci strávenej v škole, ktorá podľa ich slov, ale aj slov pedagógov dopadla ako zvyčajne veľmi úspešne. V tento deň sme však strávili aj halloweenskym učením. Žiaci mohli prísť do školy v kostýmoch a s pomaľovanými tvárami, čo aj mnohí patrične využili.  A tak to v triedach a na chodbách, hlavne počas veľkej prestávky, vyzeralo ako na stretnutí všetkých strašidiel z blízkeho aj ďalekého okolia.

      V rámci Európskeho dna rodičov a škôl patrili prvé dve vyučovacie hodiny  už tradične otvorenému  vyučovaniu, počas ktorého  sa rodičia mohli prísť pozrieť, ako to vyzerá na vyučovaní v triedach ich detí. Počas druhej hodiny sme ochutnávali lahodné a zdravé nátierky, ktoré pripravili a ponúkali žiačky  druhého stupňa s pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Sigetovou. Po veľkej prestávke už do tried prvého stupňa  zavítali rodičia plní nápadov a začali sa jesenné tvorivé dielne. Žiaci si tak so svojimi rodičmi vyrobili zaujímavé  halloweenske,   alebo jesenné  dekorácie a výrobky z prírodných materiálov. Žiaci II. stupňa mali pripravené zaujímavé podujatia. V telocvični sa  konali turnaje žiakov vo vybíjanej, volejbale a minifutbale zmiešaných družstiev. Žiaci bojovali zo všetkých síl. Víťazmi sa stali družstvá:
      ● vybíjaná: žiaci V. A triedy
      ● volejbal: žiaci VIII. A triedy
      ● minifutbal mladší žiaci: žiaci V. A triedy
      ● minifutbal starší žiaci: žiaci IX. A triedy.

      V učebni IKT 3 sa konali vedomostné kvízy zamerané na všeobecný prehľad - piataci a šiestaci triedili šošovicu, zahrali sa hru v angličtine Little lane a nakoniec si spoločne pozreli animovanú rozprávku Emoji v pôvodnom znení s titulkami.

      Aj v hudobnej miestnosti bolo veselo. Žiaci sa rozdelili do 4 zmiešaných družstiev a súťažili v zábavných disciplínach  na štýl Aktivity – pantomíma, hádaj, kto som?, zručnosť, tanec s jablkom. Víťazné družstvo získalo za odmenu sladké jabĺčko.

      Tento deň bol veľmi úspešný. Žiaci, rodičia a aj učitelia sa spolu výborne zabavili,  za čo by sme chceli všetkým zúčastneným srdečne poďakovať. (Mgr. Lenka Habajová)

    • HALLOWEENSKE UČENIE
     • HALLOWEENSKE UČENIE

     • 26.10.2018 (piatok) sa v našej škole konalo stretnutie strašidiel, strašidielok a rozprávkových postáv.
      Do školy v maske prišli nielen žiaci, ale aj pani učiteľky! Všetci sme sa tešili z tohto mimoriadneho dňa. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do halloweenskeho učenia.

    • ČESKO-SLOVENSKO v našej školskej knižnici
     • ČESKO-SLOVENSKO v našej školskej knižnici

     • 22. októbra 2018 sa naša školská knižnica zapojila do 14. ročníka projektu vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tohoročnou témou projektu bolo Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Popoludnie v multimediálnej čitárni sme začali prehliadkou medzníkov spoločnej histórie Slovákov a Čechov.  Potom sme si zasúťažili v znalosti významu českých slov, hádaní hádaniek v českom jazyku a dokresľovali sme postavy z českých kreslených rozprávok. A aby nám pri práci bolo veselšie naučili sme sa aj českú ľudovú pieseň. Na záver sme sa pokúsili vytvoriť návrh loga Slovenska, ktoré by zohľadnilo spoločnú históriu oboch krajín. Zábavnými formami práce sme sa snažili podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. (Mgr. Zuzana Jenisová, školská knihovníčka)

       

    • UMELECKÝ PREDNES V ANGLICKOM JAZYKU
     • UMELECKÝ PREDNES V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 22. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Súťaž bola určená pre žiakov a žiačky II. stupňa. Prihlásilo sa 7 dievčat. Každá si svedomito vybrala svoju báseň či úryvok z diela z anglickej alebo americkej literatúry. Dievčatá sa snažili podať čo najlepší výkon. Hodnotila sa plynulosť prejavu, správna výslovnosť, intonácia a celkový dojem z prednesu. Na 1. mieste sa umiestnila Emma Gašparíková z IX. A, 2. miesto obsadila Sofia Svíteková z IX. A a 3. miesto získala Patrícia Zelísková z VIII. A. Výherkyniam srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť. Veríme, že i naďalej bude svet literatúry, v tomto prípade anglickej a americkej, lákať stále väčší a väčší počet detí, ktoré si i týmto spôsobom rozširujú vedomosti a schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. (Mgr. Beáta Kereková, uč. ANJ)

    • Projekt HOVORME O JEDLE - naše aktivity
     • Projekt HOVORME O JEDLE - naše aktivity

     • V termíne 15.10. - 19.10.2018 sa naša škola zapojila vzdelávacími aktivitami do projektu Hovorme o jedle.

      Žiaci z triedy II. A  sa zábavným spôsobom naučili, ako vzniká chlieb od zrnka, výsledkom čoho je krásny projekt. Najstarší žiaci na škole - z IX.A - ukázali, ako sa dá pripraviť zdravá chutná desiata z chleba a rôznych druhov nátierok.

      Téme Zelenina a ovocie sa venovali žiaci II. B a III. A triedy. Druháci ochutnávali rôzne druhy sušeného ovocia a naučili sa, že je to zdravšia alternatíva sladkosti. Žiaci z III. A sa naučili, aké vitamíny a dôležité látky obsahuje jedlo, aké jedlá sú zdravé a z plastelíny vymodelovali svoje obľúbené zdravé jedlo. Navyše sa zábavným spôsobom naučili ovocie a zeleninu po anglicky. 

      Žiaci z triedy IV. B sa naučili 5 dôvodov, prečo piť mlieko a následne nakreslili pútavé kresby mliečnych výrobkov. Žiaci z triedy IV. A  sa zoznámili so sacharidmi, tukmi a soľou formou pracovných listov a zaujímavými testami. (Mgr. Katarína Španková, koordinátorka školských projektov)

    • STRETNUTIE s bývalými zamestnancami školy
     • STRETNUTIE s bývalými zamestnancami školy

     • S radosťou a očakávaním príjemného popoludnia sme sa zvítali v stredu 17. októbra 2018 s bývalými pani učiteľkami, ktoré pôsobili v našej škole v uplynulých rokoch. Bolo to milé stretnutie, ktoré spríjemnili hneď v úvode naši škôlkari i naši žiaci. Príhovor, básne, piesne i tanček zohriali srdcia všetkých. Popoludnie prešlo ako voda a sme veľmi radi, že sme sa mohli stretnúť s tými, ktorí pre svojich žiakov i svoju školu počas svojho učiteľského života veľmi veľa urobili. Ďakujeme! FOTO: Stretnutie s bývalými zamestnancami - 17.10.2018

    • Svetový deň výživy - utorok 16.10.2018
     • Svetový deň výživy - utorok 16.10.2018

     • 16. október ako Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy každoročne poukazuje na problematiku globálnej potravinovej bezpečnosti. Ide o jeden z medzinárodne uznávaných dní podľa Svetovej zdravotníckej organizácie.
      Nezabúdajme na zásady zdravej výživy, stravujme sa pravidelne, znížme príjem soli, denne konzumujme ovocie a zeleninu, dodržiavajme pitný režim, zvýšme príjem vlákniny, celozrnného pečiva a jedzme menšie porcie jedla. 16. október nás vyzýva zdravo jesť, aby sme sebe tým, čo jeme, neškodili, ale naopak, aby sme si život, ktorý máme, vážili a aby sme ho chápali ako jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu. Skúsme sa zriecť akýchkoľvek sladkostí, čokolád, keksíkov, cukríkov aj sladených nápojov. Nezaťažujme naše telo navyše, ale dajme mu to, čo potrebuje, a ono bude fungovať tak, ako má.
      (Mgr. Marianna Habajová - koordinátorka protidrogovej výchovy)

     • Plody jesene - výstavka

     • Do galérie Plody jesene - výstavka boli pridané fotografie. Výstavu pripravila koordinátorka environmentálnej výchovy Mgr. Antónia Štefanová spolu s našimi žiakmi - vo vstupnej chodbe budovy ZŠ.

    • Triedne schôdzky rodičovského združenia
     • Triedne schôdzky rodičovského združenia

     • Schôdzky RZ sa uskutočnili vo štvrtok 4. októbra 2018. Trieda IV. A - RZ v stredu 10.10.2018 o 16.00 h. 

    • NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE
     • NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE

     • Zbierka Na kolesách proti rakovine je určená na zbieranie finančných prostriedkov určených na podporu výskumu rakoviny na Slovensku.  V roku 2018 je cieľom kúpiť Systém obrazovej analýzy, ktorý pozostáva z mikroskopu, extra citlivej kamery a počítača so špeciálnym softvérom. Hlavným organizátorom akcie je Nadácia Výskum rakoviny. Kolesá proti rakovine sa rozkrútili v roku 2003 pod záštitou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte, onkologického pacienta Radovana Kaufmana (Sydney 2000). Ten počas prvého ročníka podľahol rakovine, ale jeho meno sa stalo symbolom kampane. Aj naša škola sa rozhodla prispieť do tejto zbierky. Zbierka sa uskutočnila v stredu 26.09.2018. Výťažok zbierky za našu školu je 59,74 €.  ĎAKUJEME VŠETKÝM VÁM, KTORÍ STE SA ZAPOJILI A POMOHLI TAK CHORÝM ĽUĎOM. V rámci tohto dňa sa uskutočnili zaujímavé športové súťaže na školskom ihrisku, ktoré organizoval školský klub detí. (Mgr. Lucia Šípeková, koordinátorka Školy podporujúcej zdravie)

     • ROZVRH činnosti záujmových útvarov (krúžkov) v šk. r. 2018/2019