• Krúžky

  • V školskom roku 2017/2018 pracuje v našej škole 10 záujmových útvarov.

 • Novinky

    • Naše aktivity v rámci projektu TAJNÝ ŽIVOT MESTA

     Projekt TAJNÝ ŽIVOT MESTA sa realizuje od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožňuje spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše. Na Slovensku projekt koordinuje Živica. Do projektu je zapojených 51 slovenských škôl - a medzi nimi aj naša! Najaktívnejšie žiačky v projekte sú ôsmačky Sofia SVÍTEKOVÁ, Katarína LENČEŠOVÁ, Andrea KRÁTKA a Veronika KASANOVÁ.

   • Súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe
    • Súťaž v tvorbe prezentácií v PowerPointe

     V piatok 18. mája 2018 sme privítali v našej škole účastníkov celomestskej súťaže, ktorú sme zorganizovali už po 9.-krát pod záštitou primátora mesta Ing. Petra BALÁŽA. Žiaci šiestich ZŠ - ôsmaci a deviataci - súťažili v tvorbe prezentácie a v následnom verejnom vystúpení na minikonferencii. Vyžrebované témy tohto ročníka boli: žiaci 8. ročníka - Príroda je mocnejšia ako človek, žiaci 9. ročníka - Slovensko nie sú len Vysoké Tatry. FOTO: Súťaž v tvorbe prezentácií Odborná porota v zložení PaedDr. Rozália BEZÁKOVÁ (odborný radca OÚ Nitra), PaedDr. Martina MAZÁŇOVÁ (vedúca odboru školstva MsÚ Topoľčany) a Dávid BUJNA (študent SPU Nitra) rozhodla o umiestnení jednotlivých prezentujúcich nasledovne:

   • Zbierka na pomoc deťom z Ukrajiny
    • Zbierka na pomoc deťom z Ukrajiny

     Naša škola je v tomto roku zapojená do projektu Škola priateľská k deťom. Snahou je, aby sme sa v našej škole cítili dobre, no nie všetky deti majú tú možnosť vyrastať v priateľskom a zdravom prostredí. Už po 14. rok sa zrealizovala verejná finančná zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Je to zbierka určená deťom z Ukrajiny, ktoré sú priamo ovplyvnené konfliktom, ktorý tam prebieha. U nás v škole sme tiež prispeli do zbierky - vyzbierali sme spolu 43 €. Srdečne ďakujeme všetkým vám, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí. FOTO: Zbierka UNICEF - Týždeň modrého gombíka 17.05.2018 (Mgr. Kristína Grácová, koordinátorka projektu)

   • KUCHÁRKY bez čapice
    • KUCHÁRKY bez čapice

     V stredu 16. mája 2018 sa na ZŠ na Hollého ul. v Topoľčanoch konal 14. ročník súťaže s názvom Kuchár bez čapice. Naše žiačky Viktória SMAŽÁKOVÁ (IX. A), Veronika KASANOVÁ a Emma GAŠPARÍKOVÁ (VIII: A) sa do súťaže zapojili s nápadom "Slovenský ľudový stôl". Pripravili niekoľko druhov chutných strukovinových nátierok. Prestieranie stola doplnili ľudovými motívmi - obrus, keramika, bylinky. Po rozhodnutí poroty sa šikovné kuchárky umiestnili na veľmi peknom 2. mieste. Blahoželáme! Do súťaže pripravovala Mgr. Zuzana Sigetová. FOTO: Kuchár bez čapice - 16.05.2018

   • Na bicykli bezpečne
    • Na bicykli bezpečne

     Dňa 16. mája 2018 sa naši žiaci 4. ročníka zúčastnili na okresnej súťaži Na bicykli bezpečne. Súťažné družstvo tvorili: Michal ŠTEFKOVIČ, Matej MILATA, Nina RABČANOVÁ a Liliana KOVÁČOVÁ. Súťažilo sa v disciplínach: test z pravidiel cestnej premávky, jazda zručnosti, technická zručnosť, zábavné úlohy a jazda podľa pravidiel cestnej premávky. V náročnej súťaži obsadili naši žiaci 6. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Do súťaže pripravovala Mgr. Emília Čuháková.

   • DEŇ MATIEK - kultúrny program
    • DEŇ MATIEK - kultúrny program

     Deň matiek sme spoločne s mamami a starými mamami oslávili v utorok 15. mája 2018 na kultúrnom programe v telocvični školy. Svojím vystúpením potešili srdiečka svojich mamičiek i babičiek naši škôlkari a žiaci od prvého po ôsmy ročník. Nielen básne, ale i veľa krásnych piesní znelo telocvičňou, všetkých zaujali aj tanečné choreografie, spev Dominiky Kováčikovej či vystúpenie Tomáša Kertésza. Ďakujeme, mamičky, za všetko, čo pre nás robíte! FOTO z programu (V. Smažáková): DEŇ MATIEK, kultúrny program