• Krúžky

  • V školskom roku 2017/2018 pracuje v našej škole 10 záujmových útvarov.

 • Novinky

   • LETNÝ TÁBOR - aj cez prázdniny je v našej škole veselo
    • LETNÝ TÁBOR - aj cez prázdniny je v našej škole veselo

     V dňoch od 9. do 13. júla 2018 sa v našej škole konal Letný denný tábor. Zúčastnilo sa ho 30 detí z I. stupňa. Celý týždeň sa deti venovali rôznorodým aktivitám, ktoré rozvíjali ich kreativitu, fyzickú zdatnosť a schopnosť spolupracovať v tímoch. Deti boli rozdelené do troch skupín, do Modrého, Červeného a Žltého tímu. Spoločne sa venovali tvorbe vlajky, špeciálneho názvu a sloganu pre svoj tím. Z veľkého množstva aktivít ich veľmi zaujala tvorba a hra Živého pexesa a tiež tvorba prezentácií o zvieratkách, kde museli oprášiť svoje vedomosti z angličtiny. Zo športových aktivít deti najviac zaujala hra tzv. Kameň, kde súťažili vždy dve družstvá proti sebe. Za každú aktivitu boli najúspešnejšie deti a družstvá odmeňované peknými cenami, ktoré ich veľmi potešili a motivovali do ďalších súťažných kôl. V posledný deň tábora si deti vzájomne podpisovali tričká, aby nikdy nezabudli na svojich ka

   • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka
    • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka

     V piatok 29. júna 2018 sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Stretli sme sa v átriu školy, aby sme sa rozlúčili pred letnými prázdninami a odišli s vysvedčením v ruke prežiť dlhočakávané letné dni voľna. Na slávnostný záver školského roka prišiel medzi nás aj vzácny hosť - primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž, ktorý zaželal žiakom, pedagógom i rodičom veľa oddychu. Príhovor pani riaditeľky PaedDr. Sone Kytnárovej obsahoval aj poďakovanie všetkým učiteľom školy, žiakom, rodičom a všetkým, ktorí pomohli našej škole byť úspešní. Súčasťou stretnutia bolo aj vyhodnotenie najlepších žiakov školy - víťazov predmetových olympiád, športových i umeleckých súťaží. FOTO: Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 - 29.06.2018 Čakajú nás dva mesiace prázdnin, tak nech sú veselé a pohodové!

   • OPEKAČKA
    • OPEKAČKA

     Pokračujeme v tradícii - deň pred vysvedčením sa stretávame na opekačke v škole. Tento rok sme opäť zažili pekné a nezabudnuteľné chvíle a rozlúčili sme sa so školským rokom zábavnými súťažami a posedením pri ohnisku. Vďaka pani učiteľkám Mgr. Zuzane Jenisovej, Mgr. Zuzane Sigetovej a pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Januškovi mohli naši žiaci z 5. - 9. ročníka prežiť výnimočný večer v škole. FOTO: Opekačka v škole - 28.06.2018

   • VEDOMOSTNÝ OSTROV na našej základnej škole
    • VEDOMOSTNÝ OSTROV na našej základnej škole

     Základná škola s materskou školou Gogoľova 2143/7, Topoľčany ako jediná škola v okrese Topoľčany získala novú interaktívnu vzdelávaciu pomôcku Vedomostný ostrov, tento projekt bol podporený v rámci unikátneho projektu Nadácie Volkswagen Slovakia. Na našu školu bol ostrov nainštalovaný v januári, aby mohli od začiatku druhého polroka spestrovať prestávky a vyučovacie hodiny. Súčasne v každom kraji prebiehali školenia pre učiteľov, ako Vedomostné ostrovy čo najlepšie využiť a zapojiť do vyučovania. Základná škola okrem samotného Vedomostného ostrova bezplatne získala na dva roky aj pripojenie na internet, licenciu na výučbový prezentačný systém MozaBOOK pre interaktívnu tabuľu a do tretice multilicenciu pre učiteľov fyziky od Jozefa Beňušku odporúčanú aj Ministerstvom školstva.

   • PRVÁCI na Kostríne
    • PRVÁCI na Kostríne

     Dňa 27.6.2018 sa naši skvelí prváčikovia z I.A a I. B triedy vydali na výlet na Kostrín. Počasie nám vyšlo, v okolí Kostrínu sme si zasúťažili. Zaujali nás kone aj lúčne koníky. V lese sme vytvorili inciály naších tried. Potom sme si pochutili na dobrôtkach, čo nám maminky nachystali.. Žiaci prežili krásny slnečný deň plný zážitkov. Niektorých čerstvý vzduch tak unavil, že v autobuse aj zaspali. FOTO: Výlet prvákov na Kostrín - 27.06.2018 (Triedne učiteľky PaedDr. Jarmila Heldiová a Mgr. Lenka Habajová)