• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017 / 2018

  • Okresné kolo

    • Barbora FIALOVÁ

    • 6. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Barbora FIALOVÁ, IX. A

    • 5. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Anton Rastislav Flimmel, Dávid Herda, Samuel Churý, Natália Mahdalíková, Nikol Schneidgenová (IV. B), Liliana Goldbergerová, Juraj Chudiak, Viktória Sedmáková, Simona Švecová, Peter Kopecký, Martin Mucha (IV. A), Nela Ondrušová (III. A)

    • 3. miesto
    • Vybíjaná - najmladší žiaci · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Samuel CHURÝ, IV. B

    • Čestné uznanie
    • Mestská polícia očami detí · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Kristína REŽNÁ, IV. B

    • 2. miesto
    • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Adriana KRIŽANOVÁ, VI. A

    • 2. miesto
    • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Natália MAHDALÍKOVÁ, IV. B

    • 3. miesto
    • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Jakub ADAMEC, Samuel REČNÝ, VIII. A

    • 3. miesto
    • Technická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
  • Školské kolo

    • Simona Krošláková, V. A - P5

    • Najúspešnejší riešiteľ
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Sofia Krauszová, V. A - P5

    • Najúspešnejší riešiteľ
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Veronika Kasanová, VIII. A - P8

    • Najúspešnejší riešiteľ
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Július Koscelník, III. B - P3

    • Najúspešnejší riešiteľ
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Filip Gerhát, III. B - P3

    • Najúspešnejší riešiteľ
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Vanesa Fáberová, III. B - P3

    • Najúspešnejší riešiteľ
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Martin Mucha, IV. A - P4

    • Najúspešnejší riešiteľ
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Michal Štefkovič, IV. A - P4

    • Najúspešnejší riešiteľ
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Viktória JURÍKOVÁ, VII. A

    • 1. miesto, kat. 1A
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Barbora FIALOVÁ, IX. A

    • 1. miesto, kat. 1B
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018